9 posturi vacante la Servicul Public de Gestionare Animale Abandonate

9 posturi vacante la Servicul Public de Gestionare Animale Abandonate

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante:
Serviciul Public Gestionare Animale Abandonate:
– inspector specialitate gradul debutant – 1 post.
Condiţii: studii superioare absolvite cu diploma de licență – specialitatea în științe inginerești, economice, juridice și administrative, cunoștințe operare calculator nivel bază atestat cu certificat de absolvire.
– referent treapta II-1 post – 6 luni vechime.
Condiţii: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, cunoștințe operare calculator nivel bază atestat cu certificat de absolvire.
– tehnician veterinar debutant – 1 post.
Condiţii: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat și diplomă de tehnician veterinar.
– muncitori necalificați treapta I- prinzător – 3 posturi – 6 luni vechime.
– muncitori necalificați treapta I – îngrijitor – 3 posturi – 6 luni vechime.
Condiţii: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat sau generale.

Proba scrisă se va desfăşura la data de 08.05.2018, ora 10:00, iar interviul la data de 10.05.2018, ora 10:00.
Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei. Relaţii suplimentare la tel. 0241/ 488137.

Comenteaza acest articol

css.php