Amenzi de 1,68 milioane de lei, aplicate de către inspectorii ITM, în luna februarie

Amenzi de 1,68 milioane de lei, aplicate de către inspectorii ITM, în luna februarie

In perioada 01-28.02.2018, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de control si verificare a societaţilor comerciale, care isi desfasoară activitatea pe raza judeţului Constanţa.
Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii, securitatea si sănătatea în munca a salariaţilor precum si verificarea masurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare .
Inspectorii de muncă din cadrul Serviciul Control Relaţii de Munca au verificat în luna februarie 2018 un numar de 310 agenti economici din care 58 au fost sancționați. S-au aplicat un numar de 73 sancțiuni din care 59 amenzi, în valoare de 1.680.000 lei și 14 avertismente.
Au fost depistati 31 de angajatori cu un număr total de 79 de persoane care practicau munca nedeclarată incălcând prevederile art.15 (1) din Legea 53/2003 republicata – Codul Muncii, conform căruia primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii constituie contraventie si se sancționează conform art.260(1)lit.e) cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.
Neconformităţi depistate :
– Pentru incalcarea prevederilor art. 119 din Lg. 53/2003 cu referire la evidenta orelor de munca prestate de salariati;
– Nerespectarea prevederilor privind acordarea drepturilor salariale restante, contravaloarea concediilor de odihna, neplata orelor suplimentare ,etc.
Inspectorii de muncă din cadrul Serviciul Control Securitate si Sănătate in Munca au verificat în perioada 01-28.02.2018 un numar de 164 angajatori unde au dispus un numar de 341 masuri de remediere a neconformitatilor constatate și au aplicat 16 amenzi contravenționale in valoare de 60.000 lei.

Comenteaza acest articol

css.php