Anunt al Primariei Cobadin

Anunt al Primariei Cobadin

Primăria Cobadin anunţă că, la şedinţa din 29 ianuarie, Consiliul Local Cobadin a aprobat proiectul de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ de pe raza Comunei Cobadin, jud. Constanța, de la localitatea de reședință la locul de muncă, aferent anului 2016. Decontarea chletuielilor pentru naveta cadrelor didactice se face de la capitolul „Învăţământ“, art. 20.01.07 (cheltuieli privind transport), cu încadrarea în limita creditelor bugetare locale aprobate. Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor justificative, certificate de către ordonatorul terțiar de credite la care își desfășoară activitatea cadrul didactic care a solicitat decontarea și va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Comenteaza acest articol

css.php