Anunţ de atribuire Primăria Grădina

Anunţ de atribuire Primăria Grădina

1.Informații generale: PRIMĂRIA GRĂDINA, COMUNA GRĂDINA, str. Victoriei, nr. 39, județul Constanța, tel./fax. 0241853800, email primaria_gradina@yahoo.com, cod fiscal 17093977, cod IBAN RO09TREZ24A510103200130X, trezoreria Constanța, cod poștal 907278.

2.procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică negociere direct

3.data publicării anunţului negocierii directe în ziar Observator – 10 martie;

4.criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; prețul cel mai mare oferit pe metru pătrat

5.numărul ofertelor primite – 1 şi al celor declarate valabile – 1;

6.denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare S.C. ZOGIC FARM S.R.L., comuna Corbu, județul Constanța, str. Principală nr. 120 bis

7.durata contractului – 3 ani

8.nivelul chiriei ;1 euro/mp/an

9.denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei – Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu procedura licitației publice se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

10.data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare 21. 03. 2016

11.data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării 21. 03. 2016

Comenteaza acest articol

css.php