Anunţ de interes public al oraşului Băneasa

Anunţ de interes public al oraşului Băneasa

Oraşul Băneasa, prezentat prin Mirea Mareş, viceprimar, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Conastanţa: nu este efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi nu este necesară parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupramediului, pentru proiectul: „Modernizare drumuri şi străzi în oraşul Băneasa, judeţul Constanţa“, propus a fi amplasat în judeţul Constanţa, oraşul Băneasa şi satele aparţinătoare, Negureni, Tudor Vladimirescu, DC 38, străzile din oraşul Băneasa: Dumbravei, Petuniilor, Belşugului, Rozelor şi Bujorului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APm Constanţa, din municipiul Constanţa, strada Unirii nr.23, în zilele de luni până vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.
Publicul poate înainta comentarii, observaţii la proiectul decizie de încadrare, în termen de cinci zile de la data publicării prezentului anunţ.

Comenteaza acest articol

css.php