Anunţ de interes public al Primăriei Băneasa

Anunţ de interes public al Primăriei Băneasa

Primăria Orasului Baneasa organizează concurs de recrutare în data de 10.10.2017, ora 10,00, proba scrisă, respectiv în data de 13.10.2017 ora 10,00 interviul, la sediul instituției din localitatea Baneasa, str.Trandafirilor, nr.101, în vederea ocupării funcției publice vacante de:
IN CADRUL SERVICIULUI URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PROTECTIE CIVILA, PROTECTIA MEDIULUI, ACHIZITII PUBLICE, REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU FUNCIAR -1 functie publica de referent, clasa III, grad profesional debutant, gradatie 0 CONDIȚII SPECIFICE:
a) Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
b) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu e cazul;
c) Cursuri de perfectionare/specializare organizate de IGSU;
d) Cunoştinţe de operare pe calculator;
Dosarele candidaților vor fi depuse la Registratura Primăriei orasului Baneasa în perioada : 09.09.2017-29.09.2017. a) Selecţia dosarelor va avea loc in data de – 06.10.2017
b) Proba scrisă se desfăşoară în data de 10.10.2017 ora 10,00 .
c) Interviul – 13.10.2017,ora 10.
Informaţii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la secretarul Comisiei de examinare, telefon 0241/850.150 int. 108 SAU 0751028040. Anunţul şi bibliografia au fost afişate la sediul PRIMARIEI ORASULUI BANEASA si pe site-ul propriu al institutiei,in Monitorul Oficial Partea III,intr-un ziar de larga circulatie.
PRIMAR, COLIS PAUL

Comenteaza acest articol

css.php