Astazi incepe inscrierea absolventilor de la clasa a VIII-a la liceu

Parintii si elevii de clasa a 8-a incep, joi, sa completeze fisele pentru inscrierea la liceu. Repartizarea computerizata va avea loc in 14 iulie, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei.

Repartizarea se va face in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiunile din fisa de inscriere.

Media de admitere in liceu este media aritmetica dintre media generala a anilor de gimnaziu si media de la examenul de evaluare nationala.

 

Calendarul admiterii in liceu:

– 5 – 8 iulie 2012: Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a. Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea

 

– 5 – 8 iulie 2012: Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere

 

– 6 – 9 iulie 2012: Verificarea, de catre parinti si candidati, a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator

 

– 10 iulie 2012: Termenul limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata. Predarea, de catre comisia din centrul de inscriere, a fiselor de optiuni originale, la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti

 

– 11 iulie 2012: Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti, la Centrul National de Admitere

 

– 12 iulie 2012: Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala

 

– 13 iulie 2012: Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor

 

– 14 iulie 2012: Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012 – 2013

 

– 15 iulie 2012: Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.

 

– 16 iulie 2012: Afisarea de catre fiecare unitate de invatamantul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate

 

Cum se face departajarea

 

In cazul in care doi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii:

 

a) media generala obtinuta la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a

b) media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a

c) nota obtinuta la proba de limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale

d) nota obtinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale

e) nota obtinuta la proba de limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor Art.10, in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invaatamant cu predare in limba minoritatilor nationale.

sursa: ziare.com

Comenteaza acest articol

css.php