Atelier inedit la Universitatea Ovidius

Atelier inedit la Universitatea Ovidius

Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța a organizat recent la Bucureşti, atelierul de lucru cu tema „Perspective pentru dezvoltarea de produse și servicii inovative aplicând Teoria Constructală și alte concepte teoretice avansate”.
Evenimentul s-a înscris în programul de activităţi al proiectului „Cercetări asupra dezvoltării de materiale avansate și optimizare multiscalară prin integrarea materialelor nano-structurate în sisteme energetice avansate -MultiScale”, nr. contract 8/01.09.2016, ID: P_40_279, cod MySMIS 105531, Program Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1-Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivităţii Economice și Dezvoltării Afacerilor, Acțiunea:1.2.3 Tip proiect Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe, implementat de către Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie de la Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Atelierul de lucru a avut ca scop să asigure un cadru de dezbatere și schimb de idei în vederea transferării cunoștințelor teoretice din domeniul teoriei constructale și a altor cunoștințe și modele teoretice de avangardă către comunitatea de afaceri în vederea dezvoltării de produse și servicii inovative cu înaltă competitivitate.
Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Patronatul Investitorilor Autohtoni PIAROM, Clusterul Dunăre-Delta Dunării – Marea Neagră – 3D-BS şi Asociaţia „Cluster” pentru Promovarea Afacerilor Specializate în Ecotehnologii şi Surse Alternative de Energie –MEDGreen.
Lucrările au fost deschise cu alocuțiunile doamnei Sorina Dumitrescu, Director în cadrul Minsterului Cercetării și Inovării, domnului Cristian Pîrvan, Președinte al Patronatului Investitorilor Autohtoni și domnul Iuliean Horneț Președinte al Clusterului MEDGreen.
În continuare, domnul profesor Eden Mamut a susținut prezentarea cu titulul „De la Teoria Contructală la inginerie multiscalară”, iar în calitate de lector invitat, domnul Prof. Lingen Chen de la Universitatea de Inginerie Navală din Wuhan, China, a prezentat stadiul actual al cercetărilor din domeniul teoriei constructale cu aplicații în domeniul optimizării sistemelor și instalațiilor termice, a liniilor tehnologice de procesare a fontei și oțelului, precum și alte sisteme tehnice.
Doamna Sorina Dumitrescu a prezentat stadiul actual al derulării Programului Operațional Competitivitate și calendarul apelurilor pe 2017.
În continuare au fost prezentate obiectivele și activitățile proiectului MULTISCALE și exemplele de utilizare a Teoriei Constructale pentru integrarea de materiale nanostructurate și optimizare multiscalară a sistemelor energetice avansate.
Domnul Iuliean Horneț, Director General al SC ECOHORNET SRL, a oferit o serie de exemple concrete de utilizare a Teoriei Contructale pentru realizarea de echipamente termoenergetice și de procesare a biomasei.
Ulterior, participanții la lucrări au prezentat o serie de aspecte și oportunități de utilizare a conceptelor teoretice prezentate cu aplicații în domenii diferite începând de la piscicultură și procesarea alimentelor până la echipamente energetice și industriale.
Evenimentul a marcat și un schimb de experiență în domeniul practicilor legate de procese de transfer de cunoștințe și inovare din Africa de Sud prin intermediul doamnei Raluca Pauna, Director al Institutului Inventatorilor și Inovatorilor din Africa de Sud.
În final, au fost definite o serie de teme prioritare care vor fi analizate în perioada următoare în cadrul unor grupe de lucru tematice în vederea identificării de activități care să fie derulate sub egida proiectului MULTISCALE și pregătirea unor propuneri de proiecte pentru apelurile viitoare.

Comenteaza acest articol

css.php