Atenție, contribuabili! ANAF modifică două formulare importante

Atenție, contribuabili! ANAF modifică două formulare importante

ANAF adapteazã formularele 208 si 209, utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venitul din transferul proprietãților imobiliare din patrimoniul personal, ca urmare a unor modificãri legislative, precum și din necesitãți de administrare.
În cazul formularului 208 „Declarație informativã privind impozitul pe veniturile din transferul proprietãþilor imobiliare din patrimoniul personal”
, se propun urmãtoarele:
– eliminarea informației referitoare la perioada de deținere a proprietãții imobiliare întrucât, cota de impozitare aplicabilã nu mai este determinatã de acest indicator;
– introducerea informației referitoare la venitul impozabil, la nivelul tranzacției și pe beneficiari de venit;
– completarea informației privind actul notarial translativ al dreptului de proprietate, pentru toate tranzacțiile cuprinse în formular;
– introducerea informației privind cota deținutã de beneficiarii de venit, din proprietatea imobiliarã transferatã.
Având în vedere cã, în procesul de administrare, au fost identificate o serie de erori de completare a declaraþiei, erori care conduc la denaturarea informaþiilor referitoare la beneficiarii de venit, prin proiectul de ordin, se propune, totodatã, raționalizarea formularului.
Modificãrile propuse vor permite o evidențã clarã asupra informațiilor declarate de notarii publici, atât la nivelul tranzacției, cât și pe beneficiarii de venit, și vor conduce la diminuarea erorilor de completare a formularului.
Menționãm faptul cã, informaþiile din evidenþa fiscalã constituitã pe baza declaraþiilor informative depuse de notarii publici sunt utilizate în diverse operațiuni de administrare, cum ar fi: verificarea situaþiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, schimbul de informații cu alte instituții, eliberarea adeverințelor de venit, verificarea veniturilor realizate.

În cazul formularului 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietãților imobiliare din patrimoniul personal”, se propun urmãtoarele:
– eliminarea informațiilor referitoare la perioada de deținere a proprietãții imobiliare întrucât, cota de impozitare aplicabilã nu mai este determinatã de acest indicator;
– introducerea informației privind cota deținutã de beneficiarul de venit, din proprietatea imobiliarã transferatã;
– declararea valorii tranzacției înscrise în documentul de transfer, în vederea stabilirii de cãtre organul fiscal a venitului impozabil, potrivit legii.

Reamintim cã, potrivit prevederilor Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a fost modificat modul de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietãților imobiliare din patrimoniul personal, precum și a impozitului pe venit datorat.
Astfel, la transferul dreptului de proprietate și al dezmembrãmintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fãrã construcții, contribuabilii datoreazã un impozit care se calculeazã prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Comenteaza acest articol

css.php