Atenționare a inspectorilor de muncă pentru administratorii de asociații de proprietari

Atenționare a inspectorilor de muncă pentru administratorii de asociații de proprietari

Pe parcursul lunii februarie, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de control si verificare a societaţilor comerciale, care isi desfasoară activitatea pe raza judeţului Constanţa.
Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii , securitatea si sănătatea în munca a salariaţilor precum si verificarea masurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare .
Serviciul de control Relaţii de Munca din cadrul I.T.M. Constanţa a verificat în luna februarie un numar de 344 agenti economici din care 43 au fost sanctionaţi. S-au aplicat un numar de 52 sanctiuni contravenționale din care 42 au fost amenzi în valoare de 360.000 lei si 10 avertismente. S-au dispus un numar de 483 masuri cu termen de remediere a neconformitatilor.
Au fost depistaţi 24 angajatori care practicau munca nedeclarată, cu un numar de 50 de persoane care nu aveau încheiate contracte individuale de munca sau pentru care contractul individual de munca nu era transmis in REVISAL.
Printre neconformităţi depistate s-au numărat:
– Nerespectarea prevederilor legale privind evidenţa orelor de lucru prestate de salariati;
– Incalcarea prevederilor legale referitoare la incheierea in forma scrisa și transmiterea in REVISAL a contractului individual de munca;
– Nerespectarea prevederilor art.168(1) –Lg.53/2003 privind acordarea drepturilor salariale restante;
– Incălcarea prevederilor legale privind munca suplimentara și munca de noapte;

Avand in vedere numeroasele sanctiuni aplicate ca urmarea a constatarii incalcarii prevederilor codului muncii in cadrul asociatiilor de proprietari, inspectorii de muncă atrag atentia acestora ca incadrarea in munca a femeilor de serviciu si a administratorilor – persoane fizice se face doar in baza unor contracte individuale de munca.

Corpul de control Securitate si Sănătate in Munca din cadrul I.T.M. a verificat în perioada 01-28.02.2017 un numar de 216 angajatori, s-au dispus un numar de 460 masuri de remediere a neconformitatilor constatate, s-au aplicat 460 sancțiuni din care 20 amenzi contravenționale in valoare de 79.500 lei.

Comenteaza acest articol

css.php