Bugetul comunei Amzacea, în 2016

Bugetul comunei Amzacea, în 2016

Consiliul Local Amzacea, întrunit la data de 12 februarie 2016, a adoptat proiectul de hotărâre privind bugetul comunei pe anul în curs. Iată care este proiectul de buget, conform hotărârii adoptate la întâlnirea Consiliului Local Amzacea.
Art.1. Adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi lista de investiţii pentru anul 2016 confom anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentului contabilitate pentru ducerea la îndeplinire.
Art. 3. Secretarul comunei va înainta prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa.
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru – voturi contra şi abţineri din totalul celor 11 consilieri prezenţi.

ANEXĂ

Bugetul iniţial de venituri şi cheltuieli al comunei Amzacea, anul 2016:

CAPITOLUL VENITURI:

CAPITOL PREVEDERE ANUALĂ
03.02 60.000
04.02 3.405.973
07.02 633.000
11.02 2.534.766
15.02 16.667
16.02 56.000
18.02 60.000
30.02 120.000
33.02 4.000
34.02 50.000
35.02 20.000
36.02 160.000
42.02 433.690
TOTAL AN 7.554.096

CAPITOLUL CHELTUIELI:

CAPITOL PREVEDERE ANUALĂ
51.02 2.172.740
65.02 2.050.019
67.02 342.600
68.02 648.154
70.02 2.154.583
74.02 180.000
87.02 6.000
TOTAL AN 7.554.096

Comenteaza acest articol

css.php