Concurenţă la “Limbi moderne aplicate”, Universitatea Bucureşti: 70 de candidaţi pe loc

Peste 20.000 de candidaţi şi-au depus dosarele în această sesiune la facultăţile Universităţii Bucureşti. Cea mai mare concurenţă este la “Limbi moderne aplicate”, din cadrul Facultăţii de Litere, conform unui comunicat al Universităţii Bucureşti.

La “Limbi moderne aplicate” se studiază engleză şi franceză, “cu alte obiective decât învăţământul”, conform siteului instituţiei. Absolvenţii vor putea lucra în mediile de afaceri şi în administraţie, ca referenţi de specialitate (terminologi, traducători specializaţi în drept, economie, finanţe, interpreţi, documentarişti), în întreprinderi de comerţ exterior sau industrie. Studiul limbilor străine porneşte de la lexicul specific administraţiei şi afacerilor.

 

Tot în cadrul universităţii Bucureşti, există facultăţi unde s-au înscris cel mult un candidat pe loc: Fizică (0,5 candidaţi/loc), Teologie ortodoxă (0,87 candidaţi/loc), Teologie Baptistă (0,48 candidaţi/loc), Teologie Romano-Catolică (0,8 candidaţi/loc).

Facultăţile şi specializările cu cei mai mulţi candidaţi înscrişi sunt:

1. Facultatea de Administraţie şi Afaceri: 9,86 candidaţi/loc

Cea mai căutată specializare: Administrarea afacerilor (16,65 candidaţi/loc)

2. Facultatea de Geografie: 7,35 candidaţi/loc

Cele mai căutate specializări: Planificare teritorială (10,95 candidaţi/loc), Hidrologie şi Meteorologie (10,91 candidaţi/loc), Geografia turismului (10,38 candidaţi/loc), Cartografie (10,08 candidaţi/loc), Geografie Bucureşti – zi (9,67 candidaţi/loc)

3. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine: 7,23 candidaţi/loc

Cele mai căutate specializări: Limbi Moderne Aplicate (69,9 candidaţi/loc), Studii americane (23,9 candidaţi/loc), Portugheză (18,5 candidaţi/loc), Italiană (15,86 candidaţi/loc), Japoneză (9,46 candidaţi/loc), Rusă (8,16 candidaţi/loc)

4. Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării: 6,57 candidaţi/ loc

5. Facultatea de Ştiinţe Politice: 5,59 candidaţi/loc

6. Facultatea de Drept: 5,26 candidaţi/loc

7. Facultatea de Biologie: 5,15 candidaţi/loc

8. Facultatea de Istorie: 5 candidaţi/loc

9. Facultatea de Litere: 4,48 candidaţi/loc

Cea mai căutată specializare: Studii europene (10,43 candidaţi/loc)

10. Sociologie şi Asistenţă Socială: 3,17 candidaţi/loc

În perioada 18-23 iulie, candidaţii înscrişi la facultăţile la care se organizează examene de admitere, vor susţine probele stabilite. Data limită de afişare a rezultatelor este 26 iulie 2011.

După afişarea rezultatelor la admitere, candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se încadreze în termenele ce vor fi afişate la fiecare facultate pentru a depune fişa de înscriere anuală în anul I de facultate. Diploma de bacalaureat în original este obligatoriu a fi depusă în termenul stabilit de metodologia de admitere a fiecărei facultăţi, cerinţă ce va fi afişată şi adusă la cunoştinţa candidaţilor încă de la înscriere.

Diploma de Bac se depune în 48 de ore de la afişarea rezultatelor

Tot atunci secretariatele vor verifica: rezultatul la concursul de admitere, forma de învăţământ şi forma de finanţare la care a fost admis candidatul şi dacă dosarul conţine toate actele necesare. Astfel, pentru înmatricularea la înscrierea în anul I de studii se alcătuieşte dosarul studentului care va cuprinde actele de la înscriere. De reţinut este faptul că după terminarea concursului de admitere, se va afişa lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. Primii candidaţi vor fi declaraţi admişi pe locurile de la buget. Aceştia sunt obligaţi ca, în 48 de ore de la afişarea rezultatelor, să aducă la sediul facultăţii diploma de bacalaureat în original (în cazul în care nu au depus-o la înscriere).

Acte necesare la dosarul de înscriere

Candidaţii admişi pe locurile bugetate care nu aduc diploma de bacalaureat în original, în termenul stabilit, pierd locul respectiv, ce va fi ocupat de următorul candidat de pe listă.

După afişarea rezultatelor, dacă forma de finanţare a viitorului student este la taxă sau a fost admis la forme de învăţământ precum FR sau ID, se va ataşa la dosar şi chitanţa care să ateste achitarea taxei de studii în cuantumul stabilit de facultate.

La începutul fiecărui an universitar, dosarul de înmatriculare se completează cu:

cererile de înscriere pentru începutul fiecărui an universitar; actele necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare; cererile pentru disciplinele opţionale; actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară sau străinătate şi rezultatele obţinute.

EVZ.ro

Comenteaza acest articol

css.php