Consiliul Local Băneasa a stabilit valoarea taxelor și impozitelor locale

Consiliul Local Băneasa a stabilit valoarea taxelor și impozitelor locale

Aleșii locali din orașul Băneasa s-au reunit, pe 31 ianuarie în prima ședință ordinară din anul 2018, pe ordinea de zi fiind înscrise cinci puncte. Primarul Paul Coliș a supus dezbaterilor consilierilor locali proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a oraşului Băneasa. De asemenea, un alt punct face referire la completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului.
Cel mai important proiect a fost referitor la stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul în curs. Astfel, aleșii au aprobat valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în oraşul Băneasa, începând cu anul 2018. Cota impozitului pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă, prevăzută la art. 457 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aflate în proprietatea persoanelor fizice, s-a stabilit la valoarea de 0,09 %. Cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, prevăzută la art. 458 alin.(1) şi pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, prevăzută la art. 460 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, s-a fixat la valoarea de 0,2 %. Cea pe clădirile rezidențiale, prevăzută la art. 460 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, deținute de persoanele juridice s-a fixat la valoarea de 0,09 %.
Cota impozitului/taxei pentru clădirile nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, prevăzută la art. 458 alin.(3) şi pentru clădirile nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol , prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, , se stabilește la valoarea de 0,4 % asupra valorii impozabile a clădirii.
De asemenea, cota impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale, deținute de persoanele fizice este de 2 %, iar pentru persoanele juridice, 5%.
Pentru cetățenii care își plătesc taxele și impozitele până la data de 31 martie, consilierii au prevăzut acordarea de bonificații, de 10%, atât pentru impozitul pe clădire, pe terenuri, cât și pentru mijloacele de transport.
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, nu se acordă bonificaţie.
Primarul Paul Coliș a propus aleșilor locali, iar aceștia au votat ca persoanele juridice care nu își achită la timp taxele locale, să fie sancționate.
Majorarea anuală prevăzută la art. 489 din Codul fiscal prevede un plus de 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 0,1 % în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice, respectiv 0,5% în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.
Alte taxe aprobate de către aleși sunt: taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean, 15 lei, taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări – 15 lei, taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice, 8 lei pentru fiecare m² de suprafață ocupata de construcție.
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri, branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze termice,energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește în sumă de 9 lei, cea pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare – 20 lei, taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol s-a fixat în cuantum de 80 lei .
Pentru că dorește să îi convingă pe cetățeni să își îngrijească proprietățile, primarul Paul Coliș a propus, iar Consiliul Local a aprobat majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul agricol nelucrat timp de doi ani consecutivi, începând cu al treilea an, precum și majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul oraşului.

Comenteaza acest articol

css.php