Convocator al CL Horia

Convocator al CL Horia

În conformitate cu prevederile art.39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, consiliul local Horia este convocat la data de 17.03.2016, ora 10, prin dispoziţia primarului comunei, şi documentele supuse dezbaterii, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Hotărâre privind aprobarea organizării de festivităţi în zilele de 1 şi 8 Martie.

Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020.

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi pentru investiţia “Modernizare şi reabilitare drumuri în comuna Horia, judeţul Constanţa”.

4. Hotărâre privind actualizarea domeniului public al comunei cu noile valori şi denumiri ale unor străzi din comuna Horia.

Hotărâre privind stabilirea modalităţii de folosire a păşunii şi a taxelor de păşunat pentru anul 2016.

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a păşunatului în comuna Horia.

7. Hotărâre privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulare educaţională sub formă de tichete sociale.

8. Hotărâre privind aprobarea actualizării listei de investiţii pentru anul 2016.

Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar.

Hotărâre privind aprobarea investiţiei de racordare la reţeaua de apă comunală a str. Derdeluşului cu str. Nucilor.

Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă lui Pîndici Costel.
Hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente educaţionale pentru toţi copiii din învăţământul preşcolar.

Hotărâre privind încetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă al comunei cu S.C. GosposervHoria S.R.L.

14. Hotărâre privind aprobarea proiectului mai mult verde pentru sănătatea populaţiei comunei.

Comenteaza acest articol

css.php