Convocator al Consiliului Local al comunei Horia

Convocator al Consiliului Local al comunei Horia

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind Administratia publica locală, consiliul local Horia este convocat la data de 19. 02. 2016, ora 10, prin dispozitia primarului primarului comunei, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:
    
1. Hotarare privind aprobarea P A A R pentru anul 2016.

2. Hotărare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016.

3.Hotărare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al consiliului local pentru anul 2016.

4.Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor member ADI Dobrogea în Judetul Constanta în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în judetul Constanta” SMIS – CSNR – 48462.

5.Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare ,colectare si transport al deseurilor din zona 5 Harșova în cadrul proiectului “Sistem de Management Intergat al Deșeurilor în judetul Constanta” SMIS – CSNR 48462
6.Hotarare privind aprobarea executiei contului bugetului local la 31.12.2015
7.Hotarare privind aprobarea strategiei locale a serviciului de alimentare cu apă.
8.Hotarare privind încetarea mandatului unui consilier local.
9.Hotarare privind validarea mandatului unui consilier local.
10.Hotarare privind modificarea componentei consiliului local.
11.Hotarare privind modificarea componentei unei comisii de specialitate a consliului local .
12.Hotrare privind actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului de investitie Construire gradinita sat Horia si centrala termica.
13.Hotarare privind actualizare PUG.
14.Hotarare privind abrogarea HCLnr.22/31.03.2011.
15.Hotarare privind revocarea HCL nr.73/2015.
16.Hotarare privind numirea administratorului la SC Gospodarire comunala Horia SRL.
17.Hotarare privind stabilirea structurii organizatorice a aparatului propriu în anul 2016.
18.Hotarare privind aprobarea acaordarii unor ajutoare de urgență.
19.Hotarare privind aprobarea consumului de carburant .
SECRETAR
Pătru Constantin

Comenteaza acest articol

css.php