Convocator Primăria Valu lui Traian

Convocator Primăria Valu lui Traian

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în data de 22 martie 2016 (marţi) ora 15,30, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Ordinea de zi este compusă din următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din H.C.L. nr.55/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontare până la 31.12.2015 şi valoarea rest de executat pentru proiectul: „Proiectare şi execuţie Reabilitare drumuri de interes local, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa”.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

2. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din H.C.L. nr.56/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontare până la 31.12.2015 şi valoarea rest de executat pentru proiectul: „Proiectare şi execuţie Amenajare tramă stradală zona F Centrală, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa”.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

3. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din H.C.L. nr.57/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontare până la 31.12.2015 şi valoarea rest de executat pentru proiectul: „Proiectare şi execuţie Amenajare tramă stradală zona F est, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa”.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

4. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din H.C.L. nr.58/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontare până la 31.12.2015 şi valoarea rest de executat pentru proiectul: „Proiectare şi execuţie Amenajare tramă stradală zona F vest, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa”.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

5. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din H.C.L. nr.59/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontare până la 31.12.2015 şi valoarea rest de executat pentru proiectul: „Proiectare şi execuţie Amenajare tramă stradală Extindere Zona C, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa”.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzând tarifele pentru activităţile prestate de S”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L.
Iniţiator- primar-MITROI FLORIN

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, fără plată, a microbuzului şcolar marca FORD-CIBRO, CT -50 – PVT, din patrimoniul şi din administrarea Şcolii Gimnaziale „Viceamiral Ioan Murgescu” Valu lui Traian, în domeniul privat al comunei Valu lui Traian şi administrarea Consiliului Local Valu lui Traian.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor loturi de casă din zona lotizată F, terenuri ce fac parte din domeniul privat al comunei.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

P R I M A R, FLORIN MITROI

Comenteaza acest articol

css.php