Dezbatere, la Băneasa, pe tema incluziunii comunității rome

Dezbatere, la Băneasa, pe tema incluziunii comunității rome

Primarul orașului Băneasa, Paul Coliș, a inițiat o dezbatere publică pe o semă foarte sensibilă: incluziunea minorității rome, una consistentă în zona de sud a județului. Dezbaterea a fost organizată ăe 16 februarie, la sediul primărieiși a reunit componenții Grupului Local de Lucru, care a adoptat Planul de acțiune privind incluziunea minorității rome în strategia de dezvoltare a localității, stabilit in baza procesului de identificare și selecție a principalelor nevoi ale comunităților locale cu un număr semnificativ de romi. Ulterior, acest Plan va fi supus spre asumare Consiliului Local, care îl va aproba prin hotarare de consiliu local.
Principalele sectoare în care se va acționa pentru integrarea comunității rome sunt: educația, ocuparea profesională, sănătatea, locuirea și mica infrastructură, infrastructura socială, protecția copilului, justiție și ordine publică.
Potrivit primarului Paul Coliș, autoritatea locală dorește creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon şcolar, prin măsuri afirmative şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al romilor la o educaţie de calitate, la toate nivelurile, în principal în sistemul public de învăţământ, pentru a sprijini creşterea economică şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere.
De asemenea, se urmărește promovarea unei educaţii de calitate pentru cetăţenii romi, prin:
– facilitarea accesului la programe suport (de exemplu, “Şcoală după şcoală”) a copiilor romi cu resurse
insuficiente (economice, familiale etc.), pentru a asigura un nivel ridicat educaţional;
– prevenirea şi eliminarea segregării pe criterii etnice din sistemul educaţional, precum şi prin combaterea altor
discriminări pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din
grupuri dezavantajate, inclusiv romi;
– promovarea de programe pentru prezervarea şi cultivarea identităţii rome în sistemul şcolar şi universitar prin
limbă, cultură, tradiţii, istorie etc.
Autoritățile locale mai urmăresc accesarea măsurilor active în vederea creşterii şanselor de ocupare a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, prin implementarea Strategiei Guvernului pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor:
– creşterea numărului persoanelor aparţinând minorităţii rome, active pe piaţa muncii
– creşterea numărului femeilor rome, active pe piaţa muncii.

Obiectiv general pentru domeniul sănătate este îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin creşterea accesului la servicii de sănătate preventive şi curative şi prin promovarea unui stil de viaţă sănătos.
De asemenea, se urmărește îmbunătăţirea accesului cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la servicii de sănătate de bază, preventive şi curative, integrate şi de calitate, reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate prevalente în rândul populaţiei rome, creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în procesul de identificare a nevoilor de sănătate, dezvoltare şi implementare a programelor/intervenţiilor de sănătate adresate comunităţilor de romi, monitorizarea şi evaluarea acestora și prevenirea discriminării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome care accesează serviciile de sănătate.
Administrația locală mai are în vedere asigurarea de către instituţiile centrale, locale şi partenerii sociali, a condiţiilor de locuit decente în comunităţile defavorizate din punct de vedere economic şi social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mică infrastructură.
Tot în sarcina administrației locale cade sarcina de continuare a procesului de identificare a persoanelor fără certificate de stare civilă şi fără acte de identitate în vederea înregistrării “m registrele de stare civilă a actelor şi faptelor de stare civilă aferente acestora, precum şi procurării certificatelor de stare civilă şi a actelor de identitate. Se urmărește și stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale şi partenerilor aparţinând minorităţii rome în Grupurile de Iniţiativă Locală în vederea abordării problematicilor specifice.

Comenteaza acest articol

css.php