Office desk with overflowing inbox

Office desk with overflowing inbox

Directorii de şcoli care nu au promovat examenul, numiţi pe post de Minister

După validarea rezultatelor concursului, situația ocupării funcțiilor de director și director adjunct se prezintă astfel:

— din cele 6.404 funcții de director, au fost ocupate prin concurs 4.058, restul de 2.346 rămânând vacante;

— din cele 2.480 funcții de director adjunct, au fost ocupate prin concurs 1.344, restul de 1.136 rămânând vacante.

Din cele 4.058 de funcții de director, 87,35% sunt ocupate prin concurs de persoane care anterior organizării concursului exercitau funcția de director. Din cele 1.344 de funcții de director adjunct 80,58% sunt ocupate prin concurs de persoane care anterior organizării concursului exercitau funcția de director adjunct. Din cele 5.402 funcții de conducere ocupate prin concurs, 85,67% sunt ocupate de persoane care anterior organizării concursului ocupau funcția de director / director adjunct.

Conform metodologiei, pe posturile vacante rezultate în urma concursului, până la data de 9.01.2017, inspectorii școlari generali și consiliile de administrație aveau obligația să numească persoane care, anterior concursului, nu ocupaseră funcții de conducere (director sau director adjunct).

În data de 6.01.2017, situația emiterii deciziilor de numire pe funcții de director/ director adjunct, conform metodologiei, era următoarea:

— din cele 2.346 posturi vacante de director, conform metodologiei, 1.988 au fost ocupate și 358 au rămas fără titular;

— din cele 1.136 posturi vacante de director adjunct, conform metodologiei, 828 au fost ocupate și 308 au rămas fără titular.

Pe cele 358 de posturi vacante de director, respectiv 308 posturi vacante de director adjunct, în conformitate cu metodologia existentă, inspectorii școlari generali nu au identificat persoane care ar putea ocupa temporar aceste posturi (nominalizarea trebuia făcută cu acordul scris al persoanelor respective).

În acest context, pentru deblocarea situației, în urma consultării inspectorilor școlari generali, a specialiștilor din minister și a sindicatelor, Ministerul Educației Naționale (MEN) a emis un ordin de modificare a metodologiei de concurs, prin care au fost eliminate restricțiile privind nominalizarea pe aceste funcții a directorilor și directorilor adjuncți. Modificarea operată nu presupune obligativitatea inspectorilor școlari generali de a-i numi pe aceștia, ci le lărgește posibilitatea de alegere. Prevederile ordinului se referă numai la posturile vacante în data de 6.01.2017 și nu se aplică retroactiv.

După videoconferința organizată azi, 9 ianuarie, cu inspectorii școlari generali, în urma ședințelor consiliilor de administrație din această după-amiază, inspectorii școlari generali și consiliile de administrație vor emite decizii de ocupare a celor 358 funcții de director, respectiv 308 funcții de director adjunct.

Precizăm faptul că cele 2.346 de posturi de director și cele de 1.136 de director adjunct rămase vacante în urma concursului vor fi ocupate temporar, pentru câteva luni, de persoane detașate în interesul învățământului.

În funcție de calendarul activităților pentru învățământul preuniversitar, până la data de 14.08.2017, MEN va organiza un nou concurs, astfel încât, începând de la data de 1.09.2017, toate posturile de director și director adjunct vacante să fie ocupate prin concurs.

Comenteaza acest articol

css.php