Examen la Primăria Băneasa

Examen la Primăria Băneasa

PRIMARIA ORASULUI BANEASA organizează în data de 28.04.2017, ora 10,00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor nr.101 , examen pentru promovarea in grad sau treapta imediat superioara celei detinute a doua funcții contractuale :
1)IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA,ARHIVA,SECRETARIAT,REGISTRATURA,RELATII CU PUBLICUL,TRANSPORT GOSPODARESC,RETEA LOCALA ELECTRONICA
1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE INSPECTOR DE SPECIALITATE(CNIPT) GRADUL II,clasa de salarizare 34
1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE REFERENT (CNIPT) GRADUL II,clasa de salarizare 11.
Proba scrisă se desfă@oară în data de 28.04.2017 ora 10,00.
Proba scrisă constă in redactarea unei lucrari pe baza tematicii(bibliografiei) de examen.

Notarea probelor
Fiecare probă a examenului va fi notată cu un punctaj între 0 – 100 puncte.
Pentru a fi declaraţi admiși, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minim 50 de puncte. Membrii comisiei de examen acordă, individual, punctaj pentru fiecare dintre criteriile prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de examen în parte, pentru fiecare candidat, și se notează în borderoul de notare.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a examenului, inclusiv a rezultatelor finale ale examenului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat #i a sintagmei “ADMIS” sau “RESPINS”, prin afișare la locul desfășurării .

Rezultate finale
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei.
Rezultatele finale ale examenului se consemnează în raportul final al examenului.
Candidatii nemultumiti pot depune contestaţie la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale de către comisia de examen.
Informaţii suplimentare cu privire la organizarea și desfășurarea examenului se pot obţine de la secretarul Comisiei de examinare, telefon 0241/8
50.150 int. 108.
Anunţul și bibliografia au fost afișate la sediul PRIMARIEI ORASULUI BANEASA, si pe site-ul :
www.primaria-baneasa.ro.
PRIMAR, COLIS PAUL

Comenteaza acest articol

css.php