Facultăţile de care să te fereşti!

După evaluarea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) de anul acesta, mai multe specializări de la facultăţi de stat sau particulare au primit calificativul ”neîncredere” sau nu au primit acreditare. Libertatea îţi spune care sunt acestea!

Anual, ARACIS evaluează toate specializătile de la universităţile de stat şi particulare şi le acordă acestora calificative precum ”acreditat”, ”neacreditat” sau de ”neîncredere” sau ”acreditată parţial”. Potrivit Money.ro, mai multe specializări au anul acesta probleme. Iată care sunt:

-Specializarea Relaţii internaţionale şi Studii Europene din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Piteşti.

-Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, din Universitatea Apollonia, Iaşi.

-Specializarea Jurnalism din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, din Universitatea Apollonia, Iaşi.

-Specializarea Administraţie Publică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative din Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad.

-Specializarea Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Sociale şi Politice a Universităţii Alma Mater din Sibiu: neîncredere şi retragerea autorizării.

-Specializarea Sociologie, din cadrul Facultăţii de Administraţie publică şi Studii Politice Comparate, a Universităţii Constantin Brâncuşi din Tîrgu-Jiu.

-Specializarea Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii, din cadrul Facultăţii de Studii Economice şi Administrative a Universităţii Tomis din Constanţa: neîncredere şi retragerea autorizării.

-Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Dimitrie Cantemir din Tîrgu-Mureş.

-Specializarea Medicină Veterinară din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti.

-Specializarea Drept din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu-Vâlcea, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti.

-Specializarea Administrarea Afacerilor din Bistriţa, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii de Vest Vasile Goldiş.

-Specializarea Autovehicule rutiere din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Mangament, din Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

-Specializarea Inginerie Sanitară şi protecţia mediului din cadrul Facultăţii Controlul şi expertiza produselor alimentare, a Universităţii Bioterra, Bucureşti.

-Specializarea Drept, din cadrul Facultăţii de Drept, centrul teritorial Focşani, Universitatea George Bariţiu, Braşov.

-Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice-centrul teritorial Focşani,Universitatea George Bariţiu, Braşov.

-Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor, din Facultatea de Facultăţii de Ştiinţe Economice-centrul teritorial Focşani, Universitatea George Bariţiu, Braşov.

-Specializarea Comunicare şi relaţii publice din Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, a Universităţii de Vest Vasile Goldiş, Arad.

-Specializarea Administraţie Publică, a Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea Hyperion din Bucureşti.

-Specializarea Afaceri Internaţionale, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Alma Mater din Sibiu.

-Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune din Alba Iulia, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, a Universităţii de Vest Vasile Goldiş, Arad.

-Specializarea Drept a Facultăţii de Litere din Universitatea de Nord din Baia Mare.

Libertatea.ro

Comenteaza acest articol

css.php