Forțele Navale cheltuiesc 30 de milioane de lei pentru reparația capitală a unui dragor

Forțele Navale cheltuiesc 30 de milioane de lei pentru reparația capitală a unui dragor

O navă tip dragor maritim ce aparține Unității Militare 02022 Constanța va intra în reparații, dacă procedura de achiziție a lucrărilor, lansată recent, se va încheia cu un contract. Potrivit unui anunț publicat pe portalul achizițiilor publice, Ministerul Aqpărării Naționale, prin UM 02022 Constanța a demarat procedura de negociere directă, cu maxim trei agenți economici, cu care dorește să încheie un acord cadru, cu durata de 48 luni, timp în care să se realizeze reparația capitală și revizia majoră, cu modernizările necesare pentru o navă tip dragor maritim.
Valoarea estimată a contractului nu este deloc de ignorat: între 10,084,033,62 și 30.252.100,85 lei fără TVA.
Lucrările sunt însă condiționate de alocările bugetare. „În perioada 2017 – 2021 se vor încheia contracte subsecvente anual, în functie de existența resurselor financiare alocate cu această destinație“, se menționează în anunț.
Ofertanții trebuie să-și demonstreze capacitatea prin prezentarea unei liste cu principalele servicii prestate, efectuate în ultimii cinci ani, din care să rezulte prestarea unor servicii similare cu cele care fac obiectul acordului cadru – servicii de reparații nave, în valoare cumulată egală sau mai mare decât 20.168.067,24 lei.
De asemenea, se mai solicită o declarație privind personalul, prin care operatorii economici să facă dovada că dispun de un minim de personal de specialitate considerat ca strict necesar pentru efectuarea serviciilor.

Comenteaza acest articol

css.php