Frăţilă sare (din nou) la gâtul lui Fercală

Frăţilă sare (din nou) la gâtul lui Fercală

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 20/21 octombrie a S.I.F. Transilvania a fost completat, la cererea acţionarului Constantin Frăţilă, cu pornirea acţiunii în răspundere împotriva lui Mihai Fercală (preşedinte executiv şi director general al S.I.F.3, potrivit unui raport remis, astăzi, Bursei de Valori Bucureşti. Motivaţia pornirii acţiunii în răspundere este „nerespectarea formularului de procură specială şi nepublicarea listei celor 63 de acţionari care au solicitat revocarea“ lui Constantin Frăţilă din Consiliul de Supraveghere, la A.G.O.A. din 11/12 august 2014. Tot la solicitarea lui Frăţilă, Fercală ar putea fi tras la răspundere (alături de vicepreşedinţii executivi Iulian Stan şi Ion Mihăilă, directori generali adjuncţi ai S.I.F.3), pe motiv că Directoratul şi-ar fi depăşit atribuţiunile. Şi convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor a fost completat, cu două puncte, Frăţilă cerând aprobarea ca administratorii şi directorii societăţilor din portofoliu, în care S.I.F. Transilvania este acţionar majoritar, să fie demişi de drept dacă nu realizează profitul aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli şi „să nu primească nicio formă de indemnizaţie suplimentară sau de premiere pentru realizările unui exerciţiu financiar dacă, în exerciţiul financiar respectiv, se înregistrează o scădere a activului net faţă de exerciţiul financiar precedent“, se mai arată în raportul S.I.F.3.

Comenteaza acest articol

css.php