Inspectorii de muncă de au dat iama în sectorul construcţiilor

Inspectorii de muncă de au dat iama în sectorul construcţiilor

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni al Ispecției Muncii pentru anul 2017, aprobat de Inspectorul General de Stat, s-a impus intensificarea acțiunilor de control în vederea diminuării muncii nedeclarate în acest sens, în perioada 09-13 mai 2017 s-a desfășurat” Campania Națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul CONSTRUCȚIILOR”.
Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecințelor sociale și economice pe care le produce:
– persoanele care prestează munca nedeclarată sunt lipsite de protecție socială;
– angajatorii care lucreaza cu personal nedeclarat sunt lipsiti de posibilitatea legală de a-i responsabiliza pentru eventualele pagube produse de aceștia;
– fondurile sociale și bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale.
Obiectivele Campaniei
Identificarea angajatorilor care folosesc personal fara forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora de-a respecta prevederile legale în domeniul relatiilor de muncă;
Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra si de a le transmite în aplicația REVISAL în termenul legal prezăzut.
Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă ;
Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale menţionate;
Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

Acțiunile de control au avut caracter inopinat și au urmărit modul în care angajatorii din domeniul construcților, care își desfășoară activitata pe raza județului Constanța, respectă prevederile legale in ceea ce perivește securitatea și sănătatea în muncă a salariaților.
Totodată în controalele inopinate s-a urmărit identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, modul în care se respectă timpul de muncă și de odihnă, repausul săptămânal cât și indeplinirea măsurilor dispuse în controalele anterioare, acolo unde a fost cazul.

Serviciul Control Relații de muncă

Inspectorii de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, au verificat in acestă perioadă un număr de 72 agenți economici care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor pe raza județului Constanta . Au fost sancționați un numar de 22 angajatori unde s-au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale din care 23 au fost amenzi în valoare de 398.000 lei iar pentru un angajator unde au fost depistate 6 persoane fără forme legale de angajare , a fost sesizat Parchetul de pe Lângă Judecatoria Constanta pentru a stabili daca acesta se face vinovat de incalcarea prevederilor art. 264 (3) din Lg.53 /2003 republicată.
In urma controalelor inopinate in sectorul de activitate constructii, au fost depistate 51 de persoane fără forme legale de angajare și muncă nedeclarată și au fost dispuse 94 de masuri cu termen de remedire a deficiențelor constatate.

Alte deficiențe constatate în urma verificărilor :
Nu s-au încheiat contracte individuale de muncă în forma scrisa;
Nu s-au înregistrat și transmis în REGES contrcatele individuale de muncă ale salariaților;
Nu s-a facut repartizarea și nu se respectă programul de lucru în cazul CIM-urilor cu timp
Parțial;
Nu se ține evidența reală a orelor de muncă prestate de salariați;
Serviciul Control Securitate si Sănătate in Munca din cadrul I.T.M. Constanța a verificat un numar de 33 angajatori, s-au dispus un numar de 87 masuri de remediere a neconformitatilor constatate, s-au aplicat 13 amenzi contravenționale in valoare de 50.000 lei și 74 avertismente.
Deficiențe constatate:
Neacordarea și nepurtarea echipamentului individual de protecție;
Lipsa sistemelor de protecție colectivă pentru lucrul la înălțime;
Neorganizarea punctului de prim ajutor.
   

Comenteaza acest articol

css.php