La Băneasa, beneficiarii de ajutor social sunt puși la muncă

La Băneasa, beneficiarii de ajutor social sunt puși la muncă

Oraș sărac, unde există un interes clar al administrației locale pentru revenirea la statutul de comună, Băneasa are o mulțime de cazuri sociale, oameni care beneficiază de ajutor social pentru a supraviețui. Există însă și situații în care beneficiarii se mulțumesc cu aceste ajutoare și nu vor să ofere nimic în schimbul lor. Pentru a nu încuraja lenea, primarul Paul Coliș a propus Consiliului Local să stabilească reguli clare, astfel încât și comunitatea să beneficieze măcar într-o oarecare măsură de faptul că se acordă ajutoare.

În Consiliul Local s-a aprobat Planul anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pentru anul 2018.
Potrivit hotărârii CL, persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligaţia de a efectua acţiunile şi lucrările de interes local în funcţie de numărul de ore calculate proporţional cu cuantumul ajutorului social.
Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă, iar norma de muncă pe zi este de 8 ore.
De monitorizarea activității desfășurată de către beneficiarii de ajutor social se ocupă S.C. SERVICII EDILITATRE S.R.L. BĂNEASA.
Lucrările sunt separate în două categorii, de sezon rece și cald. În lunile ianuarie, februarie, noiembrie şi decembrie 2018 și includ curăţarea de gheaţă a trotuarelor,
curăţarea de zăpadă şi gheaţă a aleilor din Parcul orăşenesc, locurile de joacă pentru copii, precum şi de pe terenurile aferente clădirilor publice – şcoli, gradiniţe, spital, primarie.
În lunile martie – octombrie 2018, beneficiarii de ajutor social se vor ocupa de greblat spaţii verzi, măturat alei parcuri şi trotuare, greblat, colectat şi încărcat resturi menajere şi vegetale din zone neorganizate, curăţat şanţuri şi rigole străzi, salubrizare în zona platformelor de depozitare deşeuri menajere, pregătirea terenului în vederea reînsămânţării sau gazonării, curăţare şi igienizare în cimitire, parc public, stadion, baza sportivă, curăţare şi igienizare terenuri aferente clădirilor publice – şcoli, gradiniţe, spital, primarie, curăţare şi igienizare Pârâul Chiciu, curăţare şi igienizare păşune domeniul privat al oraşului, plantat arbuşti şi flori domeniul public şi privat al oraşului, săpat şi întreţinut puieţi domeniul privat al oraşului.
“Pentru efectuarea numărului de ore, persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, sunt repartizate în funcţie de cuantumul ajutorului social”, explică edilul, care mai spune că, în cazul în care persoanele nu vor efectua aceste zile de muncă se va proceda la suspendarea dreptului la ajutor social şi ulterior la încetarea acestuia.

Comenteaza acest articol

css.php