Munca la negru, încă o obișnuință pentru angajatorii constănțeni

Munca la negru, încă o obișnuință pentru angajatorii constănțeni

In perioada 01-31.03.2018, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de control si verificare a societaţilor comerciale, care isi desfasoară activitatea pe raza judeţului Constanţa.
Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii , securitatea si sănătatea în munca a salariaţilor precum si verificarea masurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare .
Inspectorii de muncă din cadrul Serviciul Control Relaţii de Munca au verificat în luna martie 2018 un numar de 334 agenti economici din care 61 au fost sancționați, aplicandu-se un aplicat un numar de 72 sancțiuni din care 60 amenzi în valoare de 1.253.600 lei și 12 avertismente.
Din cei 334 angajatori verificati, 26 au fost depistati că foloseau muncă nedeclarată fiind depistate 61 de persoane fără contract de muncă. Angajatorii au fost sancționați cu amenda în sumă de 1.200.000- pentru nerespectarea prevederile art.15 (1) din Legea 53/2003 republicata – Codul Muncii, conform căruia primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii constituie contraventie si se sancționează conform art.260(1)lit.e) cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.
Neconformităţi depistate :
– Pentru incalcarea prevederilor art. 119 din Lg. 53/2003 cu referire la evidenta orelor de munca prestate de salariati ;
– Nerespectarea prevederilor privind acordarea drepturilor salariale restante, contravaloarea concediilor de odihna, neplata orelor suplimentare ,etc.

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciul Control Securitate si Sănătate in Munca au verificat în perioada 01-31.03.2018 un numar de 198 angajatori unde au dispus un numar de 412 masuri de remediere a neconformitatilor constatate și au aplicat 15 amenzi contravenționale in valoare de 56.000 lei.

Comenteaza acest articol

css.php