O nouă grădiniță se va construi, prin fonduri PNDL, la Băneasa

O nouă grădiniță se va construi, prin fonduri PNDL, la Băneasa

Pe 26 septembrie, aleșii locali din orașul Băneasa sunt convocați într-o nouă ședință ordinară, în care vor discuta mai multe proiecte de hotărâre. Printre acesta, la propunerea primarului Paul Coliș, se va supune votului un proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice şi a funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2017. O altă propunere vizează înscrierea în domeniul public al oraşului Băneasa, a unui bun imobil – investiţie nouă construcţie TEREN DE SPORT TENIS DE CAMP ŞI MINIFOTBAL – situat în oraşul Băneasa, str. Trandafirilor nr. 93 şi darea în administrare catre S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L. Tot la capitolul activități sportive, aleșii vor mai discuta un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv „GLORIA BĂNEASA” persoană juridică de drept public în subordinea Consiliului Local al Oraşului Băneasa, pe anul 2017.
În privința investițiilor în infrastrcutură, primarul Paul Coliș le propune consilierilor să discute un proiect de hotărâre Privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN ORAȘUL BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANȚA ”, precum și proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
„GRADINIŢĂ CU 2 CLASE – STR. TRANDAFIRILOR NR. 55 ORAŞ BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANŢA”.
Potrivit prevederilor OMDRAPFE nr. 3420/23.06.2017, privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, pentru judeţul Constanţa, în perioada 2017 – 2020, conform căruia Oraşul Băneasa, beneficiază de finanţare prin PNDL 2017 – 2020 pentru obiectivul de investiţii „ GRADINIŢĂ CU 2 CLASE – STR. TRANDAFIRILOR NR. 55 ORAŞ BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANŢA ”.
Aceiași aleși vor discuta alocarea unor sume de bani din bugetul local, pentru organizarea evenimentelor locale ”ZILELE ORAȘULUI BĂNEASA, 14 – 15 OCTOMBRIE 2017” şi „Sărbătoarea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, manifestări cu tradiție în oraș.

Comenteaza acest articol

css.php