Opt posturi vacante la Sanatoriul Techirghiol

Opt posturi vacante la Sanatoriul Techirghiol

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui număr de opt funcții contractuale:

1 Post – asistent medical debutant BFT cu PL.
1 Post – Auditor gr. II – economist gr. 1.
2 Posturi – băieşiţe.
1 Post – îngrijitoare.
1 Post – muncitor calificat II – fochist.
1 Post – muncitor calificat IV – fochist.
1 Post – muncitor necalificat I.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1 Post – Asistent medical debutant BFT cu PL.

Condiţii de ocupare a postului:

diplomă de scoală sanitară postliceală în specialitatea balneofizioterapie şi recuperare medicală;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de către O.A.M.G.M.A.M.R.
Durata contractului: Nedeterminată.

Loc de muncă: Laborator recuperare medicină fizică şi balneologie.

1 Post – Auditor gr.II – economist gr. I

Condiţii de ocupare a postului:

diplomă de licenţă în specialitate economică;
3 ani şi 6 luni vechime în specialitate economică;
Durata contractului: Nedeterminată.

Loc de muncă: Compartiment audit.

2 Posturi – Băieşiţe

Condiţii de ocupare a postului:

• scoală generală.

Durata contractului:Nedeterminată.

Loc de muncă: Laborator recuperare medicină fizică şi balneologie.

1 Post – Îngrijitoare

Condiţii de ocupare a postului:

• scoală generală.

Durata contractului:Nedeterminată.

Loc de muncă: Laborator recuperare medicină fizică şi balneologie.

1 Post – Muncitor calificat II – fochist

Condiţii de ocupare a postului:

6 ani vechime în meserie;
autorizaţie I.S.C.I.R.;
talon de vize I.S.C.I.R. valabile pentru fochist.
Durata contractului:Nedeterminată.

Loc de muncă: Atelier întreţinere, clădiri, instalaţii, apă, lumină, incălzire.

1 Post – Muncitor calificat IV – fochist

Condiţii de ocupare a postului:

• autorizaţie I.S.C.I.R. valabil pentru fochist.

Durata contractului:Nedeterminată.

Loc de muncă: Atelier întreţinere, clădiri, instalaţii, apă, lumină, incălzire.

1 Post – Muncitor necalificat I

Condiţii de ocupare a postului:

concurs pentru ocuparea postului;
Durata contractului:Nedeterminată

Loc de muncă: Muncitori deservire.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 mai 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
29 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
31 mai 2017, ora 10:00: proba interviu/practică.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Sanatoriul Balnear şi de Recuperare din Techirghiol, str. Dr. Victor Climescu, nr. 34-40, Județul Constanța, 0241/481.757.

One Comment

  1. nomurten_37@yahoo.c says:

    tot ocupate sunt posturile ??????

Comenteaza acest articol

css.php