Oraşul Băneasa intră în cursa pentru titlul de Comunitate Sustenabilă Energetic

Oraşul Băneasa intră în cursa pentru titlul de Comunitate Sustenabilă Energetic

Pe 26 iunie, aleşii locali din oraşul Băneasa se reunesc într+o şedinţă ordinară, în care au de discutat nu mai puţin de 12 proiecte de hotărâre deosebit de importante pentru deyvoltarea şi funcţionarea localităţii.
Potrivit primarului Paul Coliş, se va supune atenţiei consilierilor locali un proiect care priveşte aprobarea aderării Oraşului Băneasa la Programul European Energy Award – Comunitate Sustenabilă (ROEEA), în vederea implementării proiectului „Îmbunătăţirea managementului energiei durabile la nivelul Oraşului Băneasa, prin aplicarea instrumentelor
Premiului European pentru energie”. Oraşul Băneasa este, deja, beneficiarul unei finanţări din partea Guvernului Elveţian, care va duce la moderniyarea şi extinderea iluminatului stradal.
De asemenea, aleşii locali trebuie să decidă atribuirea de denumiri pentru străzile din satele Negureni, Făurei şi
Tudor Vladimirescu, apartinătoare oraşului Băneasa, precum şi atribuirea de numere administrative.
Alte proiecte fac referire la completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
orașului Băneasa, la aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de iluminat public al oraşului, dar şi la aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de salubrizare, activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.
Pe ordinea de zi mai este înscris un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
le S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L., societate aflată în subordinea administraţiei locale.
Pentru bunul mers al activităţilor economici din localitate, consilierii vor mai decide inchirierea prin licitatie publica cu strigare a spatiilor comerciale din Piata Agroalimentară, proprietate publica a orașului Băneasa, situate in str. Pieței.
În ceea ce priveşte investiţiile în infrastructura localităţii, se va supune votului un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie pentru lucrarea publică „MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN ORAŞUL BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANŢA”, faza de proiectare.
Alte două proiecte sunt destinate ajutorării unor familii aflate în situaţii speciale, pentru care aleşii vor decide acordarea unor sume de bani.

Comenteaza acest articol

css.php