Orașul Băneasa se alătură localităților care susțin Declarația de Unire cu Republica Moldova

Orașul Băneasa se alătură localităților care susțin Declarația de Unire cu Republica Moldova

Pe 30 mai, aleșii locali din orașul Băneasa sunt convocați în ședința ordinară a lunii, pentru a dezbate mai multe proiecte e interes pentru comunitate. Convocatorul include 14 proiecte de hotărâre, între care susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova.

Primarul Paul Coliș le mai propune consilierilor un proiect care privește aprobarea regulamentului de intervenţie privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a programului multianual, precum şi a listei de inventariere a clădirilor ce se încadrează în prevederile Legii 153/2011 art.1 alin (1). În acest fel, edilul dorește o dezvoltare unitară a localității, astfel încât să se stabilească reguli clare de construire, pentru o dezvoltare armonioasă a urbei.
Un alt proiect de hotărâre privește modificarea unei hotărâri adoptate la precedenta ședință de Consiliu Local, prin care s-a stabilit contribuția financiară a orasului Baneasa, în calitate de lider beneficiar în proiectul JOYRIDE “Joint Resources and Initiatives Dedicated to the Environment” cod ROBG – 338, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 ”O regiune Verde”.
De interes pentru locuitorii din Băneasa sunt și alte două proiecte, unul prin care se va aproba vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unor imobile – terenuri fără construcții – proprietate privată a orașului Băneasa, însușirea rapoartelor de evaluare, aprobarea prețului de pornire și a caietelor de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți. Cel de-al doilea proiect are implicații imediate, deoarece se va discuta modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din oraşul Băneasa prestat de către S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL.
Primarul Paul Coliș propune și proiecte care vizează bugetul orașului. În acest sens, se va vota o hotărâre care privește rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul 2018, o altă hotărâre pentru aprobarea actualizării „Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018”, dar și o propunere de modificare a H.C.L. nr. 23/27.03.2018 privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru lucrari de investitii propuse a se realiza in anul 2018 conform planului de investitii.
La capitolul educație, primarul propune Consiliului Local să aloce fonduri din bugetul local, prin trasfer, către Liceul Teoretic Băneasa, pentru efectuarea unor lucrări de reparație urgente.
De asemenea, se cere girul consilierilor locali pentru alocarea unor ajutoarea sociale în regim de urgență unor localnici aflați în situații delicate.

Comenteaza acest articol

css.php