Pasapoarte electronice pentru constanteni

Pana duminica, 13 decembrie 2009, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Constanta va fi dotat cu echipamentele tehnice necesare eliberarii pasaportului simplu electronic, urmand ca incepand cu ziua de luni, 14 decembrie 2009, sa se primeasca si sa se solutioneze numai cereri pentru eliberarea pasapoartelor electronice si a pasapoartelor simple temporare.

Pasaportul electronic este introdus in Romania in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului Europei din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate ?i elementele biometrice integrate în pa?apoarte ?i în documente de c?l?torie emise de statele membre ale Uniunii Europene. Elementul de noutate const? în introducerea mediului electronic de stocare (cip). Cipul include datele personale existente în fila informatizat?: nume, prenume, data na?terii, codul numeric, termenul de valabilitate al documentului, organul emitent, cet??enia. De asemenea, acesta va con?ine imaginea facial? ?i impresiunile digitale a 2 degete pereche de la ambele mâini, cu excep?ia minorilor cu vârsta sub 6 ani ?i persoanelor pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibil?.

Valabilitatea pa?aportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani valabilitatea este de 3 ani. Întrucât pa?apoartele electronice nu se elibereaz? în regim de urgen??, termenul de eliberare a acestora va fi de 30 de zile lucr?toare. Contravaloarea pa?aportului electronic a fost stabilit? de Compania Na?ional? Imprimeria Na?ional? – S.A. la pre?ul de 234 lei inclusiv TVA, iar taxa consular? este de 32 lei. În paralel cu emiterea pa?apoartelor electronice, se vor emite la cerere pa?apoarte simple temporare, cu termen de valabilitate de 1 an, numai în regim de urgen??, în 2-3 zile lucr?toare, taxa fiind de 64.2 lei, plus taxa consular? de 32 lei ?i taxa pentru regim de urgen?? 100 lei. Cereri pentru actualul model de pa?aport se mai primesc pân? vineri, 11 decembrie 2009, ora 12.00.

Comenteaza acest articol

css.php