Pensionarii militari cer dreptate

Pensionarii constanteni apartinand M.Ap.N, M.A.I. si S.R.I. i-au trimis lui Emil Boc o scrisoare deschisa

Prin aceasta isi exprima nemultumirile legate de diminuarea pensiilor

Decizia guvernantilor de a taia in carne vie si a reduce drastic pensiile militarilor creeaza, in continuare, valuri de nemultumire in randul pensionarilor militari. In speranta ca vor gasi intelegere intr-un final, pensionarii constanteni apartinand M.Ap.N, M.A.I. si S.R.I. au decis sa-i trimita prim-ministrului Romaniei, Emil Boc, o scrisoare deschisa prin care sa-si exprime nemultumirea vizavi de diminuarea pensiilor. Potrivit presedintelui Filialei Constanta a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, col (r) Remus Macovei, prin aceasta scrisoare, membrii SCMD il acuza pe Emil Boc de incalcarea art. 31 (1) si (2) din Constitutia Romaniei, privind accesul la orice informatie de interes public si neinformarea corecta a pensionarilor militari privind recalcularea pensiilor militare. „Daca, pentru categoriile de personal prevazute in Legea 119/2010, la art. 1 lit. c)-h), au fost elaborate Norme metodologice de recalculare a pensiilor, care au fost publicate pe siteul M.M.P.S.F., la 6 august 2010, si supuse dezbaterii publice pana la 15 august 2010, Normele metodologice pentru categoriile de pensionari prevazute la acelasi articol, lit. a)-b), aprobate prin HG nr.735/2010, au aparut direct in Monitorul Oficial”, a mai precizat col. (r) Macovei. Mai mult, cadrele militare afectate de masurile lui Boc sustin ca, potrivit art.16 din HG 735/2010, M.Ap.N., M.A.I. si S.R.I. erau obligate sa emita instructiuni de aplicare a acestei hotarari, care ar fi trebuit aduse la cunostinta celor asupra carora vor avea efecte dramatice. Acest lucru nu s-a intamplat, iar pensionarii militari au aflat intamplator, de pe diferite site-uri sau bloguri, masurile pe care Guvernul le stabilise.

Acuzatii peste acuzatii

„Va acuzam, domnule prim-ministru, pe dumneavoastra personal, dar si pe ministrii M.Ap.N., M.A.I si pe seful S.RI., de incompetenta si incoerenta in elaborarea actelor normative privind recalcularea pensiilor militare”, se arata in scrisoarea trimisa premierului Boc. Sindicalistii sustin ca daca in HG nr. 735/2010, la art. 2(6), se precizeaza ca documentele doveditoare necesare recalcularii pensiilor militare se depun personal, de catre beneficiari, la structurile de pensii din M.Ap.N., M.A.I. si S.R.I, in Ordinul comun privind recalcularea pensiilor, la art. 17, se prevede ca documentele doveditoare ale beneficiarilor vor fi inaintate structurilor de pensii de catre Centrele militare zonale sau judetene. In plus, militarii disponibilizati mai precizeaza ca Boc ii discimineaza pe pensionarii militari, deoarece ei sunt cei care trebuie sa semneze, impotriva vointei lor, cereri prin care solicita sa le fie injumatatite pensiile legal obtinute. „De ce aceasta prevedere nu este cuprinsa si in continutul Normelor metodologice pentru recalcularea pensiilor celorlalte categorii de personal prevazute in Legea 119/2010?

De unde atata cinism, domnule prim-ministru? De unde atata ura si de ce era necesara o astfel de umilire a pensionarilor militari?

Ce se va intampla cu pensionarii militari demni, care nu vor semna aceste documente aberante? Le veti anula pensiile nesimtite? Nici o prevedere legala nu va permite acest lucru, domnule prim-ministru!”, a mai precizat col. (r) Macovei.

Haina militara, purtata cu onoare

„Va asiguram, domnule prim-ministru, ca, pe noi, armata nu ne-a prostit, ca suntem mandri de ceea ce am realizat atata timp cat am slujit tara sub drapel. Daca dumneavoastra v-a placut la CAP, nu este vina noastra. Noua ne-a placut sa purtam cu demnitate, pe parcursul a zeci de ani, uniforma militara, respectand cu sfintenie legile tarii”, se mai arata in scrisoarea deschisa a pensionarilor militari constanteni.

Daniela MOLOVEANU

6 Comments

 1. As fi vrut sa am eu harul si talentul de a scrie aceasta scrisoare. Important e ca exista totusi cineva care a scris-o. Se numeste SCURTU, si am gasit-o pe http://www.agentia. org/opinii/ credeti-ca- basescu-ar- putea-deveni- un-nou-ceausescu -5647.html .

  Scrisoare deschis? c?tre pre?edintele Traian B?sescu
  Domnule B?sescu , te-am privit ?i voi continua s? te privesc cu statornic? scârb?. Îns?, dincolo de scârba mea, un concurs de împrejur?ri care con?ine prostia unora, tic?lo?ia altora ?i indiferen?a celor mai mul?i a f?cut s? devii pre?edinte al ??rii mele. Nu m-am a?teptat nicio clip? ca, ajuns în aceast? demnitate, s? po?i deveni altceva decât e?ti, dar am vrut s? sper c? m?car vei încerca s? pari. M? felicit c? nu am investit prea mult în aceast? speran??. Ex nihilo nihil. Dispre?ul pe care ?i-l port e lesne de argumentat: reprezin?i suma a tot ce are mai detestabil poporul român. F?r? a avea m?car una din însu?irile admirabile ale acestui popor.
  Vreme de ?ase ani am tr?it o neîncetat? stupoare, colorat? când ?i când cu indign?ri sterile ori rev?rs?ri gastrice provocate de conduita ta.
  Vreme de ?ase ani, mul?i dintre noi am încetat s? fim doar cet??eni ai acestei ??ri ?i am devenit victime ale tulbur?rilor tale de personalitate, ale crizelor tale de nervi, ale sevrajelor tale, ale rev?rs?rilor tale de ur?, ale tic?lo?iei tale, ale incompeten?ei tale.
  Nu ?tiu dac? în istoria modern? exist? ?ef de stat care s? fi insultat atât de mul?i dintre propriii cet??eni, cu atâta nesim?it? u?urin??. Observi c? nu folosesc pluralul polite?ii. Pentru c? tu însu?i, în dialogul cu ceilal?i, ai r?ul obicei de a nu-l folosi. ?i voi refuza s? îl folosesc doar formal, demonstrativ, numai pentru a v?di c? sunt mai bine crescut decât tine.
  Vremea conven?iilor ?i demonstra?iilor de tipul acesta a trecut. Am privit cu îngrijoarare, în ace?ti ?ase ani, obsesia ta maladiv? pentru puterea absolut?. Au fost concet??eni de ai mei care au crezut c? poate ?i se cuvine, c? poate, atunci când o vei avea, vei face din ea instrumentul schimb?rii în bine al ??rii.
  Se în?elau. Ai folosit puterea doar pentru a rev?rsa urâ?enia dinl?untru-?i asupra noastr?, a tuturor. Iar ?ara e ast?zi mai schimonosit? ca niciodat?. S?r?cit?, desfigurat?, doar un contur înl?untrul c?ruia cei mai mul?i sunt prin?i ca într-o capcan?, prizonieri ai unui r?u destin. Precum în cel mai întunecat fanariotism, ai folosit demnit??ile publice ori resursele statului pentru a-?i c?ft?ni apropia?ii, pe cei care ?i se închinau cu ipocrit? smerenie, într-un detestabil qui pro quo. Astfel au ajuns cele mai multe demnit??i ale statului s? fie ocupate de incompeten?i, imbecili ?i neamuri proaste, personaje lipsite de orice merit, dar cu prea-plin de obedien?? fa?? de tine, despotul. ?i când ?ara e rânduit? dup? legea aceasta, nu e de mirare c? ast?zi am ajuns la aceast? mizerie, promiscuitate ?i dec?dere a institu?iilor.
  ?i-ai f?cut din minciun? un crez politic. ?i unii g?sesc asta scuzabil. Peste cei care au îndr?znit s? spun? altfel decât crezi tu c? se cuvine spus ai rev?rsat diluvii de ur?. Ai inventat categorii generice peste care s? î?i rever?i ura ?i insultele primitive. 322, moguli, tonomate, reprezentau categorii înc?p?toare în care mizeria ta s? poat? fi eficient distribuit?. To?i cei care nu acceptau fanariotul qui pro quo erau detestabili, maculabili, expulzabili. Rar mi-a fost dat s? v?d atât risip? de resurse ( ale statului, ale institu?iilor publice ori ale unor dubioase institu?ii private) menit? unui singur scop: împro?catul cu mizerie.
  Au fost ?ase ani urâ?i. Iar rezultatul lor e reaua stare de azi a ??rii. Prea mult ?i prea des am vorbit despre toate cele care au fost pentru a le mai repeta acum. Altul e motivul pentru care scriu ast?zi.
  Afirmi, domnule B?sescu, f?r? s? ro?e?ti, cu o nesim?ire prieten? cu iresponsabilitatea c? ?ara mea e o ?ar? de mâna a doua. Iar când îndr?zne?ti s? spui a?a ceva vremea pamfletelor ?i a indign?rilor din laringe a trecut. O ?ar? care cere bani cu împrumut, o ?ar? care nu poate pl?ti pensiile este o ?ar? de mâna a doua – spui tu cu o nesim?ire care sfideaz? orice stupoare. Nu ?ara a cerut bani cu împrumut, domnule B?sescu, ci tu. Împotriva tuturor acelor voci care se opuneau acestui demers. Nu suntem to?i amnezici ?i înc? ne amintim cum predicai nevoia acelui credit de la FMI , de?i nu pu?ini erau cei care strigau c? e o cale gre?it?. ?i i-ai potopit cu insulte. A?a cum ?tii s? faci. Ai sus?inut acel credit nu pentru c? ?ara avea nevoie de el, ci pentru c? tu, deprins cu logica licuriceasc?, ai încercat s? cumperi bun?voin?a unor st?pâni pe care noi nu-i vedem. ?i ai fost gata s? pl?te?ti acea bun?voin?? cu s?r?cirea, umilirea ?i nenorocirea noastr? a tuturor. Iar dac? ?ara nu poate pl?ti pensiile este pentru c? tu ai adus-o aici. Nu mogulii, nu tonomatele, nu noi. Noi doar trudim, îndur?m ?i pl?tim biruri.
  Nici nu ar trebui s? mai spun lucrurile acestea. Sunt deja ?tiute. ?i nu ar trebui s? accept logica rudimentar? dup? care func?ionezi, aceea care m?soar? demnitatea, în?l?imea ori m?re?ia dup? grosimea pungii. Doar judecând cu ma?ul po?i ajunge s? spui despre ?ara mea c? este o ?ar? de mâna a doua. Iar dac? punga ??rii nu e azi îndeajuns de plin? pentru gustul t?u, asta nu se întâmpl? pentru c? eu ?i cei asemeni mie nu trudim îndeajuns pentru a o umple, ci pentru c? tu ?i cei din jurul t?u sunte?i prea h?mesi?i, prea nesim?i?i ?i prea necinsti?i pentru a ?ti s? o chivernisi?i.
  Dar ?ara asta înc? are bani s? î?i pl?teasc? pre?edintele ?i imbecilii deveni?i mini?tri, are bani s? î?i pl?teasc? nulit??ile devenite europarlamentari, are bani s? te trimit? la reuniuni interna?ionale unde s? ne umile?ti pe to?i respirând dispre?ul cu care e?ti tratat de ceilal?i, are bani pentru a pl?ti pentru capriciile neroade ale favoritei tale, are bani pentru a îngr??a gu?ile l?ud?torilor ?i numero?ilor t?i servitori. Are înc? bani din care s? pl?teasc? sinecuri pentru cei care ?tiu s? î?i manifeste îneajuns de zgomotos ?i f?r? ru?ine obedien?a fa?? de tine.Are bani s? îmbog??easc? afaceri?ti suspec?i, dar cunosc?tori ai conturilor de partid. S? ier?i, atunci, biata ?ara dac? nu mai are îndeajuns pentru a pl?ti ?i pensiile acelea.
  În aceea?i zi când eu scriam: Pentru c? eu nu accept c? România e o ?ar? de mâna a doua în UE. Nici c? eu a? fi un cet??ean de m?na a doua. Dar admit c? avem politicieni de mâna a ?ai?pea. Mai pe sear?, pre?edintele României spunea c? ?ara mea este o ?ar? de mâna a doua. Iar asta nu mai poate fi îng?duit. Pentru a?a ceva nu mai este de ajuns s? ne revolt?m pamfletar, s? respir?m vocalele indign?rii la televizor ori s? risipim cerneala stupefac?iei în gazete.
  Atunci când mizeria ta nu mai încape în hârd?ul categoriilor generice ?i nu se mai revars? doar asupra tonomatelor, parlamentarilor, mogulilor, ci asupra ??rii înse?i, atunci e vremea s? fii trimis definitiv acolo unde î?i e locul. Atunci când, nu are rost s? ne mai ascundem dup? cuvinte, î?i îndemni cet??enii s? î?i p?r?seasc? ?ara, tu trebuie s? pleci, nu ei. E timpul!
  Asta e tot ce am avut s? î?i spun, domnule B?sescu. A?a cum ?i-am promis, î?i sunt pe mai departe dator cu întreg dispre?ul. ?i î?i promit c? m? voi achita de aceast? obliga?ie. Dar vreau c? de acum s? te dispre?uiesc ca pe un tic?los oarecare ?i nu ca pe pre?edintele ??rii mele. Du-te!
  Rândurile care urmeaz? nu î?i mai sunt adresate, de?i te privesc. Vreau s? sper c? prieteni ?i neprieteni din blogosfer? mi se vor al?tura. Pentru c? este o limit? care nu trebuie trecut?. ?i a?a, prea mult? vreme, prea multe am îng?duit. ?i mai vreau s? sper c?, mai ales, politicieni, cu ?i f?r? blog, vor prelua revolta mea ?i îi vor da cuvenit? îndreptare. Acelor politicieni le cer, neîntârziat, ini?ierea procedurii de suspendare a lui Traian B?sescu. Dincolo de meschin?ria calculului politic de conjunctur?, dincolo de la?itatea cu care ne-au obi?nuit, dincolo de indolen?a pe care le-am tolerat-o. Sau pute?i cu to?ii t?cea, prudent, vasculariza?i de precau?ia pe care o putem numi ?i la?itate. ?i atunci am s?-i cer scuze lui Traian B?sescu. ?i am s? admit c? tr?iesc într-o ?ar? de mâna a doua.

 2. Nu este vina pensionarilor militari ca nu au cotizat la fondul de pensii, asta a fost sistemul, cat despre miliarde primite la iesirea la pensie NICI MACAR POVESTE nu este, in alta ordine de idei nu ei au vrut sa iasa la pensie , au fost obligati.Asa ca…dragi “specialisti” nu mai vorbiti dupa barfele care se spun la colt de strada. Sunt si pensii exorbitante, dar astea sunt intr-un numar infim de mic fata de majoritatea.

 3. MEMORIU – PROTEST

  – Cadrele militare au efectuat serviciul pe baza unui contract şi în conformitate cu ?Jurământul militar? depus, executând ordinele şi misiunile primite, schimbând mai multe garnizoane;
  – Începând cu anul 1996 am trăit un stres permanent, deoarece din 3 în 3 luni ni se spunea că armata se restructurează, că va trebui să trecem în rezervă pentru reducerea numărului cadrelor militare, aceasta fiind o condiţie pentru intrarea României în NATO şi UE, deci o dorinţă a poporului roman;
  – Spre deosebire de alte categorii sociale pe care noi militarii le respectăm şi ne raliem la doleanţele lor (care în mare parte au avut un program zilnic de lucru de 8 ore sau mai puţin), serviciul militar este şi a fost unul cu cerinţe speciale, cu mari restricţii şi privaţiuni, 24 de ore din 24 de ore am fost în serviciul poporului, instruind militarii pe câmpul de instrucţie, în aplicaţii, la tragerii, participând în economia naţională, în mine, la construirea canalului Dunăre ? Marea Neagră, agricultură , Revoluţie;
  – Acest lucru nu trebuie uitat şi nu poate cineva să uite şi să ceară ca toată lumea să primească acelaşi salariu şi aceeaşi pensie. Magistraţii, poliţiştii, militarii, minerii, strungarii, agricultorii sunt categorii diferite care necesită studii diferite, calităţi de încadrare diferite şi fiecare meserie a avut şi are cerinţele şi privaţiunile ei, care au fost asumate atunci când fiecare cetăţean şi-a ales meseria. Să fie toată lumea salarizată şi pensionată la fel, indiferent de meserie, nu cred că se poate, atunci cine îşi va alege meseria de militar cine va mai lupta în teatrele de operaţiuni de pe glob.
  – Atenţie dragi camarazi de arme activi, noi am fost ca voi, voi nu a-ţi fost ca noi, deci nu staţi cu braţele încrucişate nu fiţi fricoşi, poate după ce veniţi din teatrele de război vă împuşcă ca să nu vă mai dea şi vouă pensie căci sărăciţi bugetul de stat;
  – Deşi nu am dorit, în urma restructurării M. Ap. N., am fost trecuţi în rezervă la vârste cuprinse între 38 – 50 de ani, , cu drept de pensie anticipată parţial, cu valori cuprinse între 3.000.000 – 7.000.000 ROL, de unde varianta că am fost trecuţi în rezervă cu pensii de ordinul zecilor sau sutelor de milioane ROL;
  – Menţionez că şi în intreprinderile civile restructurate ori desfiinţate s-au acordat plăţi compensatorii, iar muncitorii au putut să se angajeze în alte instituţii de stat sau particulare, meseriile lor fiind cerute şi ?compatibile?;
  – Pensia anticipată parţial primită de militari, spre deosebire de persoanele civile, a fost cât de cât o reparaţie morală pentru cariera unui om care a făcut o şcoală, s-a instruit şi pregătit într-o meserie deosebită, nobilă, a fost întreruptă brusc iar veniturile lui au fost reduse considerabil şi spre deosebire de persoanele din viaţa civilă noi militarii nu ne puteam angaja imediat având în vedere specificul MAp.N;
  – Au fost trecuţi în rezervă înainte de împlinirea vârstei de pensionare (55ani) şi fără voia lor sute de ofiţeri, subofiţeri şi maiştrii militari care nu au putut să-şi întreţină familiile şi să-şi şcolarizeze copii din pensile anticipate parţial primite, fiind astfel nevoiţi să-şi caute locuri de muncă;
  – Dintre aceştia unii s-au şcolarizat, urmând facultăţi, s-au perfecţionat în alte meserii, urmând diverse cursuri, angajându-se pe bază de concurs în alte domenii decât Ministerului Apărării Naţionale;
  – Cu aceştia ce aveţi domnilor guvernanţi, de ce doriţi să le luaţi pentru a doua oară dreptul la muncă? De ce au fost lăsaţi să urmeze pe bani lor diverse facultăţi, de ce au fost lăsaţi să se califice întro altă meserie, de ce au fost lăsaţi să se pregătească şi să susţină un concurs pe care l-au şi luat , de ce nu li s-a spus militarilor că ei nu mai au nici un drept în ţara lor pe care au construit-o şi apărat-o cu propria-i viaţă?

  – Preşedintele ţării şi primul ministru spuneau că militarii au sute de milioane pensie şi că după pensionare s-au angajat cu salarii de sute de milioane, dar când sau cerut exemple, acestea au lipsit şi s-au găsit în … alte domenii……. .
  – Dacă sunt totuşi cazuri de ce nu se analizează doar acelea care primesc pensiile de lux?
  – Conducătorilor treziţivă, chiar nu cunoaşteţi pulsul naţiunii, chiar nu vedeţi ce se înâmplă cu acest popor, vreţi o nouă răzmeliţă ca şi în1989, care de acestă dată, după 20 de ani s-ar putea să fie revoluţie adevărată?
  Pe voi nu vă interesează acum de noi militarii trecuţi fără voie în rezervă şi instigaţi la batjocorirea şi defăimarea noastră. INVIDIA SI STUPIDITATEA NE FAC VIATA AMARA….AMARA….

 4. …D-le prim ministru,sau tov. boc…in caz ca imi veti scadea pensia militara cu un leu,ati spus la TV ca nici o pensie militara aflata in plata nu va scdea sub 3000 lei,va rog,va ordon,sunteti subordonatul poporului,deci si al meu,sa va cereti scuze pt.minciuna spusa.In cine sa mai cred daca nu in vocea primului ministru? Nu stiti ca in 89 armata a sprijinit ca sa fie schimbata regimul?Daca nu eram noi ,poate si azi erati un bun cosas sau dulgher!Dar…padurile nu se taiau dupa bunul plac…deci ati fi un om sarac..asistat social..asa cum ne face tov.basescu.Toate regimurile au vandut totul din tara,D-l Ceausecu a lasat Romania fara datorii.Cine provoaca azi genocidul?Cine e in puscarie?…doriti sa devin un delicvent?….atunci statul ma va hrani,…primesc medicamente gratuite,adio taxe si impozite,TVA,etc…de ce am rabdat toate restrictiile?Nici dupa ’89 nu am avut voie sa cautam alte locuri de munca.Va bateti joc de noi?Ne considerati ca fostii CAP-isti..ii compatimesc si pe ei…au avut o vina ca statul nu le-a acordat niste venituri?OPRITI GENOCIDUL PENSIONARILOR!…ei v-au situat in fruntea tarii si multi au devenit extra bogati din “munca cinstita “ca tov Videanu.Dati-ne voie ca din pensie sa cumparam cianura,sa nu ne sinucidem traumatizand psihic alte persoane.Si in fata trenului te poti arunca fara a mai cheltui,.saracul mecanic…va trai cu cosmaruri toata viata…asa daca mergem la farmacie mai primiti la buget TVA-ul + producatorii de medicamente vor castiga.E strigatul unui fost ofiter…,respect si oricandi voi da onorul Drapelului tarii , voi lua pozitia de drepti la intonarea imnului tarii. .Va doresc sa meditati si,sa va tineti de promisiunile facute poporului roman! Cum poate fi nesimţit copilul care la 14 ani intra pe porţile liceului militar şi la vârsta când alţii erau alintaţi de părinţii grijulii, elevul de liceu militar învăţa sensul dur al cuvintelor „ORDONAŢI, AM ÎNŢELES”. Cum poate fi nesimţit adolescetul care strângând patul pistolului mitralieră în mână şi scuipându-şi plămânii în masca contra gazelor învăţa, pas cu pas, cum să-şi apere tara. Cum poate fi nesimţit bărbatul care toată viaţa a pus mai presus decât interesele personale interesele Armatei şi ale Ţării şi în momentele de cumpănă şi-a respectat jurământul depus. Cum poate fi nesimţit când după o viaţă închinată Armatei României SOLDATUL trece în rezervă aşteptând ca în orice moment să fie chemat pentru a-şi arăta ataşamentul faţă de Drapel. Ei bine, în opinia domnului prim ministru, si a unui individ numit GUSA , acest OM care şi-a dedicat viaţa apărării ţării POATE FI NESIMŢIT! Şi asta deoarece lună de lună îşi primeşte smerit dreptul de pensie câştigat cu preţul întregii lui vieţi închinată în slujba apărării integrităţii teritoriului peste care, domnul Boc, a fost numit prim ministru. Cine i-a dat acest drept la pensie? Poporul român. Şi atunci de ce SOLDATUL ROMÂN trebuie să fie nesimţit? Domnule GUSA , INVIDIA si STUPIDITATEA ne fac viata AMARA …AMARA….

 5. Daca militarii sunt privilegiati,tu de ce nu mergi la armata? Nu te opreste nimeni! Fa-o repede si peste 30 de ani vei primi si tu o pensie nesimtita! Activitatile sunt facultative! N-ai treaba cu instructia, cu poligoanele, cu aplicatiile, cu tragerile pe timp de noapte, uneori la -15grade sau pe ploi mocanesti de toamna! Ai dreptul la vacante, de cate 6 luni, in Afganistan, Irak, Somalia, Bosnia, Albania-”ALL INCLUSIVE”, totul moaca, ba chiar esti si platit!. Pentru distractie, adrenalina,divertisment, in unele din aceste pachete de vacanta intra cate un glonte sau o schija, o mina antipersonal, o incarcatura exploziva artizanala…un sicriu de plumb, avansare in grad, onoruri militare, sobor de preoti !rnDaca tu, din diverse motive, nu mai poti intra in sistemul militar, fa-i chiar cu forta un bine copilului tau(el e minor si nu-si da seama ce bine vrei sa-i faci) si trimite-l, la 14 ani, la un liceu militar, iti sugerez Cimpulung Moldovenesc! Patru ani tu nu vei avea nicio grija …..STUPIDITATEA SI INVIDIA NE FAC VIATA AMARA …..AMARA……In rest numai de bine …

 6. Nu-mi iubesc ţara . Trebuie să fie aşa, din moment ce nu-mi vine

  decat să vorbesc urat despre ea. Să-i spun vorbe grele
  în fiecare oră, în fiecare dimineaţă, cînd întarzii
  cat pot de mult întalnirea cu oamenii, locurile,
  serviciile, televiziunea, pîinea, mirosurile, maşinile,
  culorile, limba ei.,etc., etc.,,

  Am obosit de ţara asta. Am obosit de ţara în care cei
  care conduc mă cred prost şi-mi spun “omul simplu, de pe stradă”, omul căruia se simt datori să-i explice cum
  stau treburile, într-un limbaj gangav, analfabet, ca acela folosit de adulţii inculţi, pentru a răspunde
  gangurelilor unui bebeluş. …… Domnilor militari , dupa cate am citit si dupa cate concluzii s-au tras, constat ca noi am pierdut batalia in apararea propriilor drepturi legale. . In scoala militara am invatat ca armata apara poporul in caz de necesitate, cu arma in mana. Acum nu mai suntem in stare sa ne aparam pe noi insisi, chiar daca majoritatea au trecut de a doua tinerete. Oare am devenit peste noapte niste handicapati si idioti care ne rezumam doar la discutii interminabile, lamentari, procese si tot felul de dialoguri si monologuri inutile pentru a ne apara ceea ce ni se cuvine. Pe Ceausescu l-am lichidat pentru mai putin. Daca Revolutia am infaptuit-o cu ajutor extern pentru eliminarea dictaturii si comunismului, atunci ar trebui sa fim in stare sa ne aparam propriile noastre drepturi. Pentru mine consider ca denumirea de Revolutie nu-si mai are semnificatia obisnuita, deoarece constat ca am involuat din toate punctele de vedere. O putem numi pe buna dreptate INVOLUTIA ROMANEASCA. .. Cadrele militare pensionare vor simti pe propria piele dupa diminuare pensiilor ce inseamna cu adevarat sa fii sarac. Cadrele active inca nu isi dau seama de acest lucru fiindca spera ca pana vor iesi ei la pensie se vor mai schimba lucrurile. Doar cand ne vor lovi greutatile vom regreta ca nu am luat masurile ferme si decisive la timp. Pana si tiganii sunt mai uniti decat noi. Taranul roman cand constata ca buruiana ia napadit rasadul cu legume, se duce hotarat si-o smulge din pamant fiindca altfel va flamazi. Noua cat ne trebuie ca sa “rupem buruienile din conducerea statului” care dau legi doar pentru ei si ne fac pe noi sa suferim. Insasi Constitutia Romaniei a fost modificata ca ei sa poata fura si trai bine. . Dragi camarazi, mai aveti timp de gandire sa va decideti daca doriti sa muriti in saracie, bolnavi si chinuiti sau sa-i schimbam pe cei ce ne conduc astazi . EU ALEG A DOUA VARIANTA. Cine e cu mine?

Comenteaza acest articol

css.php