Post de inspector scos la concurs de Primăria Constanța

Post de inspector scos la concurs de Primăria Constanța

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Igienă Publică, Direcţia Gestionare Servicii Publice, astfel:
– inspector clasa I, gradul superior (1 post). Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în specialitatea ştiinţe juridice, administrative, inginereşti, economice, minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor.
Proba scrisă se va desfăşura în data de 11.07.2018, ora 10:00, iar interviul candidaţilor admişi la data de 13.07.2018, ora 14:00. Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Date de contact: tel. 0241/488137, fax 0241/488147, e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro.

Comenteaza acest articol

css.php