Primăria Constanța caută evaluator pentru bunurile pe care le deține. Vezi ce sumă va cheltui!

Primăria Constanța caută evaluator pentru bunurile pe care le deține. Vezi ce sumă va cheltui!

Primăria Constanța a lansat, recent, o procedură de achiziție publică, pentru serviciul de evaluare și reevaluare a bunurilor mobile și imobile pe care le deține.
În acest sens, va încheia un acord cadru cu un singur agent economic, pe o perioadă de 24 luni, valoarea estimată fără TVA fiind de 868.420 lei.
În anunțul publicat pe portalul Sistemului Electronic de Achiziții Publice se menționează că serviciul de evaluare a bunurilor este necesar din mai multe motive. Printre acestea, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, dar și pentru a respecta măsuri impuse la controlul de anul trecut al Camerei de Conturi, care a dispus actualizarea, inventarierea domeniului public și privat al UAT Constanța și înregistrarea atât în evidența tehnico – operativă cât și în evidența contabilă.
De asemenea, abia acum se va realiza și o inventariere corectă a bunurilor ce vor fi identificate ca aparținând domeniului public/privat al municipiului Constanța și înscrierea în Cartea Funciară Specială.
În ceea ce privește reevaluarea bunurilor din patrimoniul cultural național, identificate conform Legii nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice (monumente, grupuri de clădiri, situri arheologice), procedura va fi efectuată de către evaluatori autorizați, așa cum a impus un alt control al Curții de Conturi, din 2015.
Ofertele vor fi evaluate până la data de 10 iulie.

Comenteaza acest articol

css.php