Primăria Constanța caută firmă specializată în dezinsecție și deratizare

Primăria Constanța caută firmă specializată în dezinsecție și deratizare

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică proiectul de hotărâre privind „Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică privind serviciul public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, precum și a Acordului cadru și contractului subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța”.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat :
-la sediul Primăriei municipiului Constanţa, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10;
-pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 17.10.2017 (cap. Transparenţă decizională, subcapitol informare şi consultare).

Proiectul de hotărâre poate fi obținut în format electronic, în baza unei cereri depuse la sediul Primăriei Constanța din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 23.10.2017.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
– prin poştă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10;
– prin fax, la nr. 0241/488176;
– prin email, la adresa luiza.para@primaria-constanta.ro

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0241/488178, persoană de contact: Pară Luiza.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 24.10.2017, ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Constanța din bdul. Tomis nr. 51, Sala „Remus Opreanu“.

Comenteaza acest articol

css.php