Primăria pune la bătaie 1,5 milioane lei pentru Festivalul Verii și încă 1 milion pentru Bimilenarul Ovidiul

Primăria pune la bătaie 1,5 milioane lei pentru Festivalul Verii și încă 1 milion pentru Bimilenarul Ovidiul

Primăria Constanța a lansat procedura de selecție pentru organizatorul Festivalului Verii 2017, suma pe care o pune la bătaie fiind de 1,5 milioane lei, dar și pentru proiectul dedicat Bimilenarului Ovidius, pentru care s-a alocat 1 milion de lei. Cele două evenimente vor fi organizate de către asociații nonprofit, care vor fi selectate în urma unor proceduri stricte, în care se va puncta claritatea și originalitatea acțiunilor, relevanța, raportarea la grupurile țintă, precum și impactul pe care îl vor avea asupra publicului.
Pentru a fi declarată admisă și a obține finanțare nerambursabilă, o ofertă trebuie să întrunească un număr minim de 70 de puncte. Finanțarea se va acorda în ordinea descrescătoare a punctajului
obținut, în cuantumul solicitat de către ofertant, dar nu mai mult de cuantumul maxim stabilit pentru un proiect. Ofertanții care au obținut minimum 70 de puncte dar pentru care nu mai sunt
sume în bugetul alocat domeniului care să acopere integral valoarea finanțării solicitate, până la cuantumul maxim stabilit pentru un proiect, nu vor primi finanțare.
În cazul în care două sau mai multe proiecte se situează la egalitate de puncte pe ultimul loc pentru care mai sunt disponibile fonduri în bugetul pentru domeniul respectiv, dar fără a acoperi integral toate solicitările, comisia de selecție și evaluare va decide, motivat, care dintre acestea va primi finanțare nerambursabilă.
Pentru Bimilenarul Ovidius, perioada de selecție și evaluare a proiectelor este 21.06.2017 – 30.06.2017.
În ceea ce privește ”Festivalul Verii 2017” bugetul maxim disponibil pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă pentru realizarea proiectului este de 1.500.000 de lei
inclusiv TVA.
Și în acest caz, atribuirea finanţării nerambursabile necesare organizării şi derulării evenimentului ”Festivalul Verii 2017” se va face de către comisia de selecție și evaluare a ofertelor, pe baza principiului „cel mai mare punctaj obţinut”, în limita bugetului aprobat. Punctajul se va calcula în urma aplicării mai multor criterii: capacitatea de implementare, calitatea și originalitatea conceptului propus, preţul cel mai scăzut, raportul (procentajul) realizat între valoarea contribuţiei proprii şi valoarea totală a finanţării solicitată de la autoritatea finanţatoare
Data limită pentru depunerea propunerilor: 05.06.2017 ora 16.00.
Proiectele depuse pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă pentru realizarea proiectului nonprofit de interes general ”Festivalul Verii 2017” se vor deschide în data de
07.06.2017 ora 14.00, în prezenţa membrilor comisiei de selecţie a proiectelor. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este 07.06.2017 – 21.06.2017.

Comenteaza acest articol

css.php