Sprijin pentru cei care reinvestesc profitul

Fondurile sunt in valoare de pana la 100 mii lei/beneficiar, in limita impozitului platit pentru profitul brut reinvestit.
Inregistrarea se va face on-line, iar fiecare intreprinzator se va putea inscrie de acasa.

In acest an, Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri aloca, pentru firmele profitabile, un buget de 3.200 mii lei. Acest lucru este posibil prin „Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor pentru profitul brut reinvestit“, derulat prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii. Programul are ca obiectiv cresterea competitivitatii si capitalizarea intreprinderilor mici si mijlocii, realizandu-se, astfel, o buna consolidare a capitalului si a competitiei la care sunt supuse aceste societati pe piata unica. Pentru a primi aceste fonduri nerambursabile, destinate investitiilor, societatile comerciale sau cooperativele trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Astfel, beneficiarii vor avea un numar de maximum 249 de salariati, o cifra de afaceri neta de pana la 50 milioane de euro si obligatia sa nu aiba datorii la bugetul de stat si cel local. In plus, acestea trebuie sa nu fie in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii, sa aiba un capital social integral privat si sa fie inregistrate cu activitatea pe teritoriul Romaniei. 

Prin program se aloca 16% din sumele cheltuite din profit pentru investitii realizate in 2008, dar nu mai mult de 100 mii lei pentru fiecare beneficiar si nu mai mult decat impozitul pe profit datorat si platit pentru anul 2008.  

De exmplu, pentru achizitionarea unui echipament in valoare de 100.000 lei, agentul economic poate beneficia, prin Program, de o alocatie maxima in valoare de 16.000 lei (100 mii lei x 16%), dar nu mai mult decat impozitul pe profit datorat si platit pentru anul 2008. In cazul in care investitia s-a realizat si prin contractarea unor imprumuturi sau credite, cuantumul alocatiei se calculeaza prin aplicarea procentului de 16% la valoarea suportata din mijloace financiare proprii ale agentului economic, si, desigur, nu depaseste impozitul pe profit datorat si platit, aferent anului 2008. Alocatiile vor fi acordate numai daca activele achizitionate sunt noi, introduse pe piata si puse in functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile, respectiv pana la data de 31 decembrie 2008. Nu se vor acorda astfel de alocatii pentru activele achizitionate in sistem de leasing si pentru cele second-hand si nu se accepta deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plati compensatorii intre partile contractante. Inscrierea in program si solicitarea acordului de principiu pentru finantare se fac on-line, pe site-ul www.animmc.ro, conform procedurii de inscriere on-line si inregistrare in Registrul Unic Electronic, aprobata de catre presedintele Agentiei. 

Agentia, prin OTIMMC, demareaza implementarea Programului in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii procedurii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Dana ANTOHE

Comments are closed.

css.php