Deții acțiuni la Oil Terminal? Se decide valoarea dividendelor pe 2016

Deții acțiuni la Oil Terminal? Se decide valoarea dividendelor pe 2016

Pe 26 aprilie, acționarii companiei constănțene Oil Terminal sunt convocați în cadrul unei Adunări Generale, a decis, pe 9 martie, Consiliul de Administrație. Pe ordinea de zi sunt mai multe subiecte foarte importante pentru buna funcționare a societății: aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent, aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016, aprobarea raportului anual al exercitiului financiar 2016 întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.
Un punct așteptat de către acționari, dar și de către salariați, este aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2016 în valoare de 17.000.076 lei. Propunerea CA este ca suma de 1.052.232 lei să constituie rezerva legală, alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege: 141.580 lei, participarea salariaţilor la profit: 1.580.626 lei, dividende cuvenite acționarilor: 14.225.638 lei
Dividentul brut pe acțiune pentru anul 2016 va fi de 0,02442462 lei/actiune, acționarii urmând să stabilească și termenul și modalitățile de plată.

Comenteaza acest articol

css.php