Firmă chemată în judecată de Primărie, pentru că a construit fără autorizație

Firmă chemată în judecată de Primărie, pentru că a construit fără autorizație

Primăria Constanța anunță că numita SC DACIA T&T SRL, cu sediul în Constanța, bd.ul Tomis nr. 235, înmatriculată la ORC Constanța sub nr. J13/4361/1993, având CF 4648367, reprezentată legal de dl. Topa Dumitru, posesor al CI seria KT, nr. 872020, eliberată la data de 06.07.2010 de către Poliția Constanța, CNP 1560523131295, în calitate de Administrator, este chemată în judecată la Judecătoria Constanța – Secția Civilă, str. Traian nr. 33, Constanța, sala 1, Complet C4, la data de 27 septembrie 2017, ora 8:30, în calitate de pârâtă în Dosarul nr. 11001/212/2017, având ca obiect: autorizare desființare lucrări conform Legii nr.50/1991, în proces cu PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, cu sediul în Constanța, bd.ul Tomis nr. 51, în calitate de reclamant.
“Totodată, suntem obligați să achităm, sub sancțiunea suspendării cauzei suma de 200 lei, care urmează a fi efectuată în contul Baroului Constanța, pentru avocat curator, VOICU IOANA, cu nr. RO51BTRLRONCRT0049473104, deschis la BANCA TRANSILVANIA, CONSTANTA, CUI Barou 2987081.
Conform art. 21 alin.2^1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, Primarul, respectiv Presedintele Consiliului Judetean stau în judecată ca reprezentant legal și nu în nume personal, pentru apărarea intereselor unităților administrativ teritoriale, drept urmare suma totală pe care suntem tinuti să o achităm este în cuantum de 200 lei, suma ce va fi achitată din contul Municipiului Constanța”, transmite instituția.

Comenteaza acest articol

css.php