Licitatie, la Medgidia, pentru serviciul de salubrizare

Licitatie, la Medgidia, pentru serviciul de salubrizare

Municipiul Medgidia estimeaza o cheltuiala intre 23,958 milioane lei si 28,625 milioane lei pentru serviciile de salubrizare pe urmatorii patru ani. In acest sens, s-a lansat o procedura de achizitie prin licitatie publica, ce are ca obiect incheierea unui acord cadru privind delegarea de gestiune pentru prestarea serviciului public de salubrizare din municipiul Medgidia.

Potrivit anuntului de participare publicat pe portalul SEAP, principalele activitati ce urmeaza a fi prestate de catre delegatar/prestator pe parcursul perioadei de derulare a acordului – cadru constau în: colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat fara a aduce atingere fluxului de deseuri, de echipamente electrice si electronice, acumulatori si baterii (activitate care se va presta pentru Municipiul Medgidia, Sat Remus Opreanu, Sat Valea Dacilor); colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora (activitate care se va presta pentru Municipiul Medgiddia, Sat Remus Opreanu, Sat Valea Dacilor); colectarea cadavrelor animale de pe domeniul public si predarea acestora care unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare (activitate care se va presta pentru Municipiul Medgiddia, Sat Remus Opreanu, Sat Valea Dacilor); maturatul, razuitul rigolelor, spalatul, stopirea si intretinerea cailor publice (activitate care se va presta numai pentru Municipiul Medgidia); curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de ploaie sau de inghet (activitate care se va presta pentru Municipiul Medgiddia, Sat Remus Opreanu, Sat Valea Dacilor) conform cerintelor stabilite prin caietul de sarcini.
Pretul ofertei va conta in proportie de 60% in desemnarea castigatorului, alte 20% reprezinta numarul de fractii ofertat pentru care se va asigura colectarea separata a deseurilor si inca 20% pentru numarul de utilaje implicat pentru prestarea serviciilor de salubrizare superioare clasei de poluare EURO 3 conform programului de lucru asumat de operator. Deschiderea ofertelor este programata pentru data de 1 august.

foto: arhiva

Comenteaza acest articol

css.php