Vrei să lucrezi pentru Parchetul Curţii de Apel? Se caută IT-işti

Vrei să lucrezi pentru Parchetul Curţii de Apel? Se caută IT-işti

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa caută un specialist IT în hardware, iar pentru acest lucru va organiza un concurs. Concursul constă în susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor teoretice în domeniul informatic și a unei probe practice.
În funcție de numărul candidaților, proba practică se poate susține în cel mult 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
– au cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
– nu au antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;
– cunoasc limba română;
– sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției;
– au studii superioare de specialitate în domeniul informatic, automatic, cibernetic, matematic, electronic sau electrotehnic. (Condiția se consideră îndeplinită și de către absolvenții de studii superioare în domeniul tehnic sau economic care prezintă acte doveditoare că au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică, cu avizul compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Cererile se depun la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa până la 11.04.2017, însoţite de:
– copii de pe certificatul de naștere și, după caz, certificatul de căsătorie;
– copii de pe actul de identitate și diploma de licență;
– certificatul de cazier judiciar;
– certificatul de cazier fiscal;
– adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru exercitarea funcţiei;
– curriculum vitae;
– chitanța de plată a taxei de înscriere de 150 lei (care se plătește la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, camera 39).
Copiile documentelor vor fi însoțite, la depunerea dosarului, de originale, certificarea acestor copii urmând a fi făcută de către un membru al comisiei de organizare a concursului.

Comenteaza acest articol

css.php