Ședință extraordinară de Consiliu Local

Ședință extraordinară de Consiliu Local

Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă extraordinară, joi, 12 octombrie 2017, ora 1430, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park” în faza documentație tehnico-economică (studiu de fezabilitate, documentație obținerea avizelor);
iniţiator: primar Decebal Făgădău

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii aferente proiectului ”Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”.
iniţiator: primar Decebal Făgădău

Comenteaza acest articol

css.php