Sute de locuri în școlile care pregătesc polițiști de frontieră

Sute de locuri în școlile care pregătesc polițiști de frontieră

Garda de Coastă informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră sunt puse la dispoziţie un număr de 646 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel:

I. ACADEMIA DE POLIŢIE ,,Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI
Facultatea de Poliţie de Frontieră, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea: Ordine și siguranță publică, curs de zi – 60 de locuri:
– 38 locuri – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi);
– 12 locuri – Inspectoratul General pentru Imigrări;
– 10 locuri – Direcția Generală Pașapoarte.
– curs frecvenţă redusă – 6 locuri.
II. ACADEMIA DE POLIŢIE ,,Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea: DREPT – 20 locuri;
Tematica, bibliografia și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Academia de Poliție “A.I.Cuza” nr.5174400/2017, se găsesc pe pagina de internet – www.academiadepolitie.ro

III. ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ „AVRAM IANCU” ORADEA :
a) sesiunea de admitere august- septembrie 2018 – 280 locuri:
– 260 locuri – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (din care 8 locuri pentru etnicii rromi şi 3 locuri pentru alte minorităţi);
– 20 locuri – Inspectoratul General pentru Imigrări.
b) sesiunea de admitere ianuarie 2019 – 280 locuri:
– 245 locuri – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (din care 8 locuri pentru etnicii rromi şi 3 locuri pentru alte minorităţi);;
– 20 locuri – Inspectoratul General pentru Imigrări;
– 15 locuri – Direcția Generală Pașapoarte.
Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea sunt postate pe pagina de internet www.avramiancu.ro.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, prin Garda de Coastă recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru locurile repartizate Ministerului Afacerilor Interne, la următoarele instituţii:

A. Învățământ superior (ofițeri) – studii universitare de licență
I. ACADEMIA NAVALĂ ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, CONSTANŢA
Facultatea de Inginerie Marină – 6 locuri
a. Domeniul de licenţă: Inginerie marină și navigație, specializarea: Electromecanică navală – 2 locuri
b. Domeniul de licenţă: Inginerie electrică, specializarea: Electromecanică – 4 locuri

II. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCEASCU”(Sibiu) – 21 locuri
Facultatea de Management Militar
Domeniul de licenţă: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică-Managementul organizaţiei, specialitățile:
– Artilerie și rachete – 2 locuri
– Auto – 2 locuri
– Geniu – 1 loc
– Apărare CBRN – 1 loc
Domeniul de licenţă: Inginerie şi management – Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare, specialitatea Comunicaţii şi informatică – 2 locuri.

Facultatea de Științe Economice și Administrative:
Domeniul de licenţă: Științe administrative – Administrație publică – specialitatea Logistică – 8 locuri;
Domeniul de licenţă: Contabilitate – Contabilitate şi informatică de gestiune – specialitatea Finanţe-Contabilitate – 5 locuri.
III. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE ”CAROL I”:
Facultatea de Comandă și Stat Major, domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică – specializarea Logistică – 2 locuri

IV. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ, BUCUREŞTI – 33 locuri
Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament
a. Domeniul de licenţă: Inginerie de armament, rachete şi muniţii, specialitatea militară:
1. Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – 4 locuri
2. Materiale energetice și apărare CBRN – 7 locuri
3. Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi – 2 locuri
b. Domeniul de licenţă: Ingineria genistică, specialitatea: Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – 5 locuri
c. Domeniul de licenţă: Ingineria autovehiculelor, specialitatea: Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule – 3 locuri
Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare
a. Domeniul de licenţă: Inginerie electronică şi telecomunicaţii informaționale, specialitatea:
1. Echipamente și sisteme electronice militare – 3 locuri
2. Comunicații pentru apărare și securitate – 4 locuri
b. Domeniul de licenţă: Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specialitatea: Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 5 locuri

V. INSTITUTUL MEDICO MILITAR
Domeniul de licenţă: Sănătate, specializarea Medicină generală – 12 locuri (7 – Bucureşti şi 5 Târgu-Mureş);

B. Învățământ postliceal (maiștri militari) – cu frecvență
I. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE ,,Basarab I”, Piteşti – 8 locuri
Specializarea:
1. Auto – 5 locuri
2. Tehnică de comunicaţii – 1 loc
3. Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 1 loc
4. Administrare siteme/reţele de comunicaţii/informatică – 1 loc

II. ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI A FORȚELOR AERIENE „TRAIAN VUIA” (Buzău), specialitatea – Aeronave şi motoare de aviaţie” – 5 locuri.
III. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI A FORŢELOR NAVALE ,,AMIRAL ION MURGESCU”, Constanţa – 66 locuri
Specializarea:
1. Artilerie navală şi antiaeriană – 7 locuri
2. Timonier și tehnică de navigație navală – 11 locuri
3. Comunicații navale și observare semnalizare – 8 locuri
4. Motoare și instalații electrice navale – 28 locuri
5. Motoare şi maşini navale – 12 locuri
Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, la sediul Gărzii de Coastă, situat pe Aleea Zmeurei, nr. 3, Constanţa şi la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, Str. Isaccei, nr.103, Tulcea.

PENTRU ACADEMIA DE POLIŢIE ,,A. I. CUZA” data limită de înscriere este 25.05.2018;
 perioada de înscriere/desfășurare a concursului este 31.07.2018- 24.08.2018 (etapa I și II – la sediul Academiei de Poliție);
data limită de depunere a dosarului de candidat este 20.06.2018 .

PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ,,AVRAM IANCU” – ORADEA, sesiunea de admitere august – septembrie 2018:
data limită de înscriere este 15.06.2018 (la sediul Gărzii de Coastă sau la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea);
data limită de depunere a dosarului de candidat este 13.07.2018 (la sediul Gărzii de Coastă sau la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea);
perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 24.08 – 04.09.2018, (la sediul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).

PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ,,AVRAM IANCU” – ORADEA, sesiunea de admitere ianuarie 2019:
data limită de înscriere este 23.11.2018 (la sediul Gărzii de Coastă sau la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea);
data limită de depunere a dosarului de candidat este 18.12.2018 (la sediul Gărzii de Coastă sau la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea);
perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 10.01- 21.01.2019, (la sediul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).

PENTRU TOATE INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE (M.A.P.N.) CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU POLIŢIA DE FRONTIERĂ:

data limită de înscriere este 25.05.2018 (la sediul instituțiilor de învățământ ale M.A.P.N. );
data limită de depunere a dosarului de candidat este 20.06.2018.

Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră – se realizează în perioada 07-11.07.2018, ora 07.00, la sediul Academiei de Poliţie „A.I.Cuza”, str. Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, Bucureşti, potrivit planificării care va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la secţiunea Cariera/Instituţii de învăţământ.
Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.
Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
Să cunoască limba română scris şi vorbit;
Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 Să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 Candidaţii pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ militare trebuie să îndeplinească și criteriul de vârstă de până 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
 Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite prin lege;
 Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
 Candidaţii înscrişi pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, vor efectua examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală, în vederea obţinerii avizului apt îmbarcare, fiind o probă cu caracter eliminatoriu suplimentară, contracost.

Pentru eventuale informaţii referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa Gărzii de Coastă – Serviciul Resurse Umane, str. Aleea Zmeurei, nr. 3, Constanta, telefon 0241/ 64.11.88, interior 26078, 26061 sau Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea- Compartimentul Pregătire Continuă, Str. Isaccei, nr.103, Tulcea, telefon 0240/ 53.41.60, 0240/ 53.41.61, interior 26026, 26190.

Comenteaza acest articol

css.php