Tone de alimente, retrase de la vânzare

Tone de alimente, retrase de la vânzare

DSVSA Constanţa realizează acţiuni de evaluare, supraveghere şi control în unităţile supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în baza legislaţiei sanitare veterinare în vigoare prin tehnici, proceduri specifice şi recoltări de probe pentru supravegherea, prevenirea, controlul şi eradicarea bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi supravegherea şi controlul în domeniul siguranţei alimentelor.
Acţiunile de supraveghere şi control desfăşurate de inspectorii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa în perioada 12.02.2018 – 16.02.2018, s-au materializat prin verificări la 116 de obiective:
4 unități de tăiere, 1 unitate procesare pește, 2 centre ambalare ouă, 1 centru prelucrare lapte, 1 unitate produse proaspete din pescuit, 1 unitate procesare produse din pescuit, 15 depozite alimentare, 2 măcelării, 6 carmangerii, 12 magazine alimentare, 21 de super/hipermarket – uri, 11 unități tip catering, 2 restaurante, 1 unitate tip fast food, 1 bar, 1 snack bar, 16 laboratoare cofetărie/patiserie, 1 exploatație nonprofesională, 7 unități de fabricare pâine și specialități de panificație, 2 unități de comercializare produse congelate, 3 unități de reambalare, 2 unități de morărit, 1 unitate prelucrare legume fructe, 1 depozit de legume fructe, 1 unitate prelucrare și conservare cartofi.
În urma controalelor s-au constatat neconformităţi cu privire la neanunțarea de către operatorul economic a începerii activății supuse controlului sanitar veterinar, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare.
Pentru abaterile de la legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, a fost aplicată 1 sancţiune contravenţională, în valoare de 5.000 de lei.
Au fost confiscate şi retrase de la vânzare, următoarele produse alimentare: carne şi produse din carne – 4467 de kg, lapte şi produse lactate – 1381 de kg, peşte şi produse din peşte – 708 de kg, ouă – 49 de kg. Valoarea acestora este în cuantum de 71.933 de lei.
Produsele confiscate au fost dirijate către unităţi de neutralizare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi distruse prin incinerare.

Comenteaza acest articol

css.php