Trei alesi liberali au ramas fara functii, dupa ce au fost “executati” in partid

Trei alesi liberali au ramas fara functii, dupa ce au fost “executati” in partid

Având în vedere sesizările formulate de Partidul Național Liberal, Filiala Teritorială Constanța, înregistrate la Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa prin care a fost comunicată pierderea calităţii de membrii ai partidului pentru următorii: Baisan Remus Cristy, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Constanța, Caliminte Horia și Rezeanu Romeo Caius, consilieri ocali în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța, Prefectul judeţului Constanţa, Adrian Viorel Nicolaescu, a emis Ordinele nr. 275, 276, 277,/2017 prin care se constată încetarea de drept a mandatelor de consilierilor.
Ordinele au fost emise în temeiul prevederilor art.9, alin.(2) litera h^1, ale art.12, alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art.26, alin.(1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.
Ca urmare a pierderii calităţii de membrii ai partidului politic pe a cărui listă au fost aleşi, locurile de consilieri județean, respectiv locali se declară vacante.
Serviciul Juridic – Achiziţii a comunicat prezentele Ordine factorilor interesaţi pentru ducerea lor la îndeplinire.
Prezentele Ordine pot fi atacate în faţa instanţei de contencios administrativ în condiţiile şi în termenele Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

Comenteaza acest articol

css.php