Un nou bloc cu patru etaje, înghesuit între altele, pe strada Suceava

Un nou bloc cu patru etaje, înghesuit între altele, pe strada Suceava

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni din nou joi, 4 mai, pentru a lua în discuție mai multe proiecte de investiții imobiliare în municipiul Constanța. Printre cele 11 solicitări de eliberare de autorizații de construire, certificate de urbanism ori avizări de planuri urbanistice, se numără și cea de emitere a avizului de inițiere – elaborare PUZ pentru terenul cu nr. cadastral 234411, situat pe str. Suceava, între blocurile U2-X2-V3, inițiator Coman Marius Cristian.
Vorbim despre o zonă exclusiv rezidențială, cu blocuri de patru etaje, construite în urmă cu mai bine de 35 de ani, iar spațiile libere sunt, de la edificarea cartierului, verzi, plantate cu arbori și flori.
Potrivit documentelor depuse deja la Primăria Constanța, inițiatorul, Coman Marius Cristian deține un teren cu suprafața de 296 mp, situat între blocurile U2, X2 și V3. Pe acest teren, și-a propus să construiască un imobil cu parter și patru etaje, cu funcținea de locuințe colective, dar și birouri, comerț, alimentație publică, ba chiar baze sportive de agrement. Dată fiind vecinătatea blocurilor de locuit, proprietarul are nevoie și de acordul vecinilor. De asemenea, Comisia tehnică de urbanism va avea un cuvânt greu de spus în decizia eliberării autorizațiilor care îi vor permite sau nu să demareze investiția.

Comenteaza acest articol

css.php