Vineri, 30 iunie, aleşii constănţeni sunt convocaţi în şedinţă: vor rectifica bugetul şi vor decide dacă îi sancţionează pe proprietarii de ruine

Vineri, 30 iunie, aleşii constănţeni sunt convocaţi în şedinţă: vor rectifica bugetul şi vor decide dacă îi sancţionează pe proprietarii de ruine

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 30 iunie 2017, ora 11.00, pentru a deybate mai multe propuneri de hotărâri, iniţiate de către primarul Decebal Făgădău. Printre proiecte se numără unele prin care administraţia locală încearcă să determine proprietarii de clădiri ruină să le reabiliteze, majorându-le impozitele datorate. Iata toată ordinea de zi:
  
Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.05.2017;

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 314/2015 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.481.756 lei;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al RADET Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 71/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă Proiectului ”Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița”;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, aprobate prin HCL nr. 81/2017, precum și aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 260/2014 privind aprobarea Planului urbanistic zonal delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Făgetului, str. Pescăruș;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, aleea Garofiței și terenuri proprietate privată, inițiator Mardare Cezar;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – supraetajare cu trei nivele imobil parter existent – spațiu comercial, birouri și servicii, str. Eliberării nr. 2D, inițiator SC Intercom Topaz SRL;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic zonal pentru construire imobil P+4E – locuințe colective, str. I.L. Caragiale nr. 47A, inițiator Caramihai Constantin;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – supraetajare imobil birouri P+1E cu 2E+M, str. Interioară nr. 4;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 96/2008 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil parter – garaj, atelier auto și stație spălare camioane, str. Interioară nr. 4;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanţa;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor suprafeţe de teren aflate în proprietatea municipiului Constanţa către UAT oraş Năvodari, pe termen determinat;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Vasile Alecsandri nr. 14, proprietatea SC Agexcom Internațional Ltd. SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Grivița nr. 44, proprietatea SC Tur-Yap Group SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ion Corvin nr. 45, proprietatea domnului Țăranu Petrică, doamnei Hușanu Lucia și doamnei Turuhano Niculina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2017, pentru terenul situat în municipiul Constanța, Bd. Mamaia nr. 217, proprietate a SC K-Publicitate Marketing – Consultanță SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Traian nr. 4, proprietatea domnului Antoniewicz Cristian Ioan și doamnei Antoniewicz Pena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Traian nr. 11, proprietatea domnului Pețu Mihai Mario, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale către SC Timona SRL.
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  

One Comment

 1. Aneta Ciocazan says:

  Domnule Primar,
  Cu terenul deținut de fam. Ciocazan situat pe str Fantanele,aflat in litigiu cu primăria Cța , ptr care S-a emis in mod abuziv un plan de urbanism ptr o prelungire de str.Popa Farcas,ce se întâmpla???
  S-a câștigat in instanța un proces ,dar degeaba,nu se eliberează certificat de urbanism!!!

Comenteaza acest articol

css.php