Un functionar public, membru al sindicatului "SED LEX", protesteaza pentru incalcarea de catre Guvernul Romaniei a protocoalelor prin care s-a angajat ca va elabora Legea Salarizarii functionarilor publici pentru anul 2007, la Timisoara, miercuri, 8 noiembrie 2006. LUIZA PUIU / MEDIAFAX FOTO

Un functionar public, membru al sindicatului "SED LEX", protesteaza pentru incalcarea de catre Guvernul Romaniei a protocoalelor prin care s-a angajat ca va elabora Legea Salarizarii functionarilor publici pentru anul 2007, la Timisoara, miercuri, 8 noiembrie 2006. LUIZA PUIU / MEDIAFAX FOTO

Vrei să devii funcționar public? Sunt posturi vacante în primăriile din județ

Două primării din județ scot la concurs mai multe posturi vacante. La Ovidiu, de exemplu, sunt libere patru posturi: inspector superior la Compartimentul IT Urmărire şi Executări Silite, Serviciul Impozite şi Taxe, Direcţia Financiară, referent asistent – Compartimentul Agricol, Serviciul Administraţie Publică Locală, referent principal în cadrul Compartimentului ADPP şi Administrativ, Serviciul ADPP şi Achiziţii Publice, consilier asistent la Compartimentul Achiziţii Publice, Investiţii, Programe şi Proiecte, Serviciul ADPP şi Achiziţii Publice.
Pentru postul de inspector este nevoie de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea drept și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puțin 9 ani.
Pentru referent, sunt suficiente studii studii liceale, cu diplomă de bacalaureat și o vechime de minim 6 luni în specialitatea studiilor, în timp ce pentru referentul principal, vechimea minimă este de 5 ani. Consilierul asistent trebuie să fie absolvent de studii universitare de licenţă și să aibă cel puțin 1 an vechime.
Probele scrise se vor susține pe 14 și 15 iunie, urmând ca data interviului să fie comunicată ulterior.
Și la Primăria Valu lui Traian este scos la concurs un post de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Contabilitate Mijloace Fixe, Biroul Buget – Contabilitate – Serviciul Buget – Finanțe. Se pot înscrie la concurs absolvenți de studii universitare de licență, cu minim un an vechime în specialitatea studiilor. Pe 14 iunie se va susține proba scrisă, iar două zile mai târziu, interviul.
Informații despre documentele ce trebuie depuse la dosarul de concurs, precum și bibliografia se găsesc la sediile celor două instituții.

Comenteaza acest articol

css.php